Naar een herstart van de beweging voor autismevriendelijk ontwerpen

De gebouwde omgeving is voor mensen met autisme vaak ondraaglijk en verwarrend. Rond 2006 brachten enkele architecten een beweging voor autismevriendelijk ontwerpen op gang. Na 2010 ontwikkelde deze beweging zich niet verder en stagneerde:

♦ over belangrijke controversen is nog weinig of geen discussie, laat staan eenstemmigheid

♦ er is nog nagenoeg geen onderzoek naar de effectiviteit van autismevriendelijke ontwerpmaatregelen

♦ een systematische ordening van de kennis en een theoretisch kader ontbreken nog

♦ de kennis is anekdotisch; er wordt nog weinig voortgebouwd op eerdere ervaringen

Deze website poogt de ervaringskennis te inventariseren en wil bijdragen aan een herstart van deze beweging. De ordening van de aanbevelingen is uit het materiaal zelf voortgekomen. We onderscheiden context (thuis, school, zelfstandig wonen), soort (locatie, bouwen, inrichten, etc.) en thema’s (theoretische en praktische overwegingen achter de aanbevelingen).
Dit zijn lopende werkzaamheden. Elke week komen er aanbevelingen, overwegingen en/of updates bij.

error: