De aanbevelingen (& navigatie)

Deze gehele website draait om de aanbevelingen. Iedereen die interesse heeft voor de bouw of inrichting van ruimten waar mensen met autisme verkeren, kan ze raadplegen.

Ouders, leerkrachten, behandelaars, coaches en natuurlijk mensen met autisme zelf, kunnen op deze website terecht voor tips en ideeën om van woningen, scholen, instellingen en andere gebouwen plekken te maken waarin mensen met autisme zich lekker voelen.
Alle aanbeveling zijn gebaseerd op de praktijk (zie de verantwoording) of op de literatuur over autisme-vriendelijke architectuur.
Bezoekers van deze website worden met klem uitgenodigd om feed-back te leveren op de aanbevelingen die hier worden gedaan.

Van de 194 aanbevelingen zijn er momenteel 133 uitgewerkt (46 in de context ‘Kind thuis’, 44 in de context ‘School’ en 43 in de context ‘Zelfstandig wonen’).

ORDENING
Ze zijn geordend in:
Contexten (zoals ‘Kind thuis’ of ‘School’)
en
Hoofdstukken (zoals ‘inrichten’ of ‘installaties en apparaten’)

Voorts kent elk hoofdstuk een aantal thema’s.
Bovendien worden bij elke aanbeveling de autistische kenmerken vermeld waarop de aanbeveling is gericht.

Contexten
Er zijn vijf contexten:

Het spreekt vanzelf dat veel aanbevelingen op meer dan deze vijf contexten van toepassing kunnen zijn. Voor een gezinsvervangend tehuis (GVT) kan men uiteraard terecht bij ‘Kind thuis’, maar ook bij ‘behandel’- en/of ‘verblijfhuis’. Voor een RIBW of een zorgboerderij geldt iets dergelijks. Deze vijf contexten dekken een breed spectrum aan gebouwen en ruimten.

Momenteel zijn er aanbevelingen voor ‘Kind thuis’, ‘School’ en ‘Zelfstandig wonen’.
De volgende context die aan bod komt is ‘Behandelhuis’, maar niet voordat het aantal aanbevelingen in de huidige contexten minstens verdubbeld is.

Er zijn in totaal circa 150 generieke aanbevelingen die op uitwerking wachten. Het merendeel daarvan wordt op meer dan een specifieke context toegespitst en rond de 40 hebben betrekking op alle contexten. Uiteindelijk zullen er enkele honderden aanbevelingen uit deze 150 voortkomen.

Hoofdstukken, thema’s
Er zijn vijf hoofdstukken:

 • Locatie
 • Tuin / buitenterrein
 • Bouwen en indelen
 • Inrichting
 • Installaties en apparaten

De hoofdstukken sluiten aan bij het soort bemoeienis of de fase waarin men is. De keuze voor een locatie is vooral van belang wanneer nieuwbouw of een verhuizing worden overwogen – en als men een keus heeft. (Van school veranderen of er voor het eerst heengaan is eigenlijk ook een soort verhuizing.)
Woont men in een flat, dan is het buitenterrein minder relevant dan wanneer men een grote tuin heeft.
Gaat men nieuw bouwen of ingrijpend verbouwen, dan is er nog invloed mogelijk op de indeling van het huis of het gebouw, enzovoorts.

Sommige aanbevelingen gaan over hetzelfde en worden min of meer herhaald vanuit een andere invalshoek. Advies over de tuinverlichting bijvoorbeeld wordt een keer gegeven bij het (her-)ontwerpen van de tuin en nog een keer bij het (her-)installeren van het elektrisch circuit. De eerste keer gebeurt dat onder het hoofdstuk ‘tuin/buitenterrein’, de tweede keer onder ‘installaties en apparaten’.

De thema’s geven uitdrukking aan algemenere principes en overwegingen waaruit diverse overeenkomstige aanbevelingen voortvloeien. Sommige thema’s komen in diverse hoofdstukken terug; ‘keukens’ en ‘licht en zicht’ beide zelfs drie maal.
Dit zijn de thema’s per hoofdstuk:

Locatie

Tuin / buitenterrein

Bouwen en indelen

Inrichting

Installaties en apparaten

KORTOM
Elke aanbeveling past:

 • in een context, zoals ‘school’ of ‘kind thuis’
 • in een hoofdstuk, zoals ‘locatie’ of ‘bouwen en indelen’
 • in een thema, meestal met gelijksoortige aanbevelingen, zoals ‘zichtlijnen’, ‘zoning’ of ‘keukens’
 • bij een aantal autistische en daarmee verwante eigenschappen, zoals ‘Centrale coherentie’ of ‘beperkingen in de verbeelding’
  (Over de relatie tussen autistische eigenschappen en de aanbevelingen is meer te zeggen, zie het ‘nota bene’ onderaan  autisme kenmerken.)

ZOEKEN / NAVIGATIE
Het gemakkelijkst is een context aan te klikken en dan de thema’s en aanbevelingen te kiezen die je interessant vindt. De hyperlinks daar geven achtergronden en verdere uitleg.

Je kan ook naar de index gaan en natuurlijk is er altijd de zoekfunctie…

*

hyperlinks

U weet wel: die blauwe woorden waar je op kan klikken; de terugpijl bovenin brengt je terug waar je was.

 

error: