Missie

Autisme-vriendelijke architectuur kan een enorm verschil maken in het leven van mensen met autisme en hun naasten.
 Het is goed mogelijk dat het evenveel bewerkstelligt als de beste behandelingen en trainingen.
 Duidelijk is in ieder geval dat behandelingen, trainingen e.d. veel minder effectief zijn als ze plaatsvinden in ruimten die niet autisme-vriendelijk zijn.
Pas sinds een jaar of acht komt de aandacht voor autisme-vriendelijk bouwen en inrichten werkelijk op gang. Niettemin is deze uitspraak van Andrew Brand nog steeds van kracht “…er bestaat bepaald een gebrek aan gedocumenteerde ontwerp richtlijnen en daardoor het risico dat mensen in gebouwen worden geplaatst die niet tegemoet  komen aan hun behoeften of aspiraties.”
Het delen en uitbreiden van deze kennis en haar praktische toepassingen is de missie van Architectuur voor Autisme. We hopen dat u wilt helpen.

Hoe belangrijk is autisme-vriendelijke architectuur?
Aanpassing van de sociale omgeving aan de talenten en beperkingen van mensen met autisme wordt al vele jaren nagestreefd. Het aanpassen van de fysieke omgeving is net zo belangrijk maar heeft nog een forse achterstand.

Buiten de beloften van zeer specifieke behandelingen die beginnen in de kleutertijd, is autisme ongeneeslijk. Met allerlei trainingen en therapieën wordt best veel bereikt. Maar vroeger of later breekt het moment aan dat alleen aanpassing van de omgeving de kwaliteit van leven nog meer kan verbeteren. Familie, hulpverleners, vrienden en collega’s doen vaak hun uiterste best om hun communicatie op de behoeften van mensen met autisme af te stemmen. Ze hanteren ook allerlei persoonlijke ‘gebruiksaanwijzingen’ en houden ook op andere manieren rekening met zeer veel voorkomende zintuiglijke afwijkingen. Daarmee moet worden voortgegaan – net zo lang tot onze hele samenleving het vanzelfsprekend vindt om de talenten en beperkingen van mensen met autisme te omarmen.
Tegelijk moet ook de fysieke omgeving op de eigenaardigheden van mensen met autisme worden afgestemd. Denk aan de vormgeving van halletjes en foyers opdat men extra overzicht en tijd krijgt. Woningen en gebouwen moeten gemakkelijk ‘te lezen’ zijn, ruimten moeten opgeruimd zijn, en duidelijke – misschien enkelvoudige – functies hebben. Er moeten terugtrekruimten zijn. Licht, lawaai, temperatuur en stank dienen allemaal zo gematigd mogelijk te zijn. Zo doen bijvoorbeeld scholen meestal zo’n aanslag op de overgevoelige zintuigen van autistische leerlingen dat velen de eindstreep niet halen.

Meer onderzoek nodig
Veel professionele autisme-hulpverleners zijn zwaar onder de indruk van de grote positieve effecten van autisme-vriendelijke architectuur. Er is echter nog onvoldoende hard bewijs waarmee de noodzaak voor investeringen op dit terrein afdoende kan worden gerechtvaardigd.
Het weinige bestaande onderzoek hiernaar dient daarom te worden verzameld en beoordeeld. We hebben duidelijk meer onderzoek nodig om uit te maken welke aanpassingen het beste werken en voor wie precies.

Bezoekers van deze website worden met klem uitgenodigd om onderzoek op dit terrein te melden en ook om elke autistische ervaring van zichzelf, hun kinderen, leerlingen of cliënten met de ontworpen ruimte te delen.

 

*

sinds een jaar of acht

Voor meer over deze ontwikkeling, zie hier.
Andrew Brand
Brand, Andrew Living in the Community Housing Design for Adults with Autism, London, Helen Hamlyn Centre, the Royal College of Art, 2010. PDF
error: