Kleurtoepassingen voor matig kleurgevoelige leerlingen

Kleurtoepassingen voor matig kleurgevoelige leerlingen

Aanbeveling 116
Zorg voor een evenwichtig kleurschema, vermijdt sterke contrasten en luide en sterk reflecterende kleuren

Hoofdstuk (thema)
Inrichting (kleur)

Wegens
matige zintuiglijke overgevoeligheid (voor kleur)

Teneinde
zintuiglijke overbelasting te voorkomen en de concentratie te bevorderen.

Uitwerking
In het thema ‘kleur’ wordt de vuistregel besproken dat de overgevoeligheid voor kleuren over het algemeen toeneemt met de ernst van het autisme. (Er zijn uitzonderingen in beide richtingen: geen kleurproblemen bij ernstig autisme en omgekeerd.)

Deze aanbeveling is gericht op scholen of schoolklassen voor leerlingen aan de ‘lichte’ kant van het spectrum waar de kleurmaatregelen minder vergaand hoeven zijn. (De zwaardere maatregelen komen in aanbeveling 117 aan de orde.)

Het verdient aanbeveling om de kleuren op school en in de klas in hun geheel te bezien: passen ze voldoende bij elkaar, zijn de contrasten niet te groot?
Voorts is het aan te raden om zachte, gedekte en/of pastelkleuren toe te passen en sterk reflecterende kleuren te vermijden.
Over het algemeen zijn kleuren aan de koele (laagfrequente) kant van het spectrum aan te raden, dat wil zeggen blauw, groen en ook wit. Kleuren met hogere frequenties, dat wil zeggen geel en rood, werken vaak overstimulerend en kunnen zelfs stressverwekkend zijn.

Kleurgevoeligheid is een complexe kwestie waarop in het thema ‘kleur’ verder wordt ingegaan.

error: