Afleiding en inkijk vermijden

Aanbeveling 10
Voorkom ‘inkijk’ en/of afleiding door buitenramen

Hoofdstuk (thema)
Tuin / buitenterrein (afgrenzing)

Wegens
stereotype belangstelling, zwak voorstellingsvermogen, communicatieve en sociale beperkingen

Teneinde
een vertrouwde, veilige leersituatie te helpen creëren.

Uitwerking
Ramen van het klaslokaal waardoor leerlingen naar buiten kunnen kijken kunnen – afhankelijk van wat daar te zien is – zeer afleidend zijn. Zelfs de natuur en zeker verkeer kunnen een fascinatie oproepen die sterk afleidt van de leersituatie.

Daarnaast veroorzaakt het idee dat anderen door de buitenramen naar binnen kunnen kijken bij leerlingen met autisme vaak gevoelens van onveiligheid.

Teneinde zowel de afleiding als de inkijk te voorkomen, dient het onderkozijn van de ramen van de klaslokalen op zithoogte worden gebracht, dat wil zeggen niet lager dan 1,15 a 1,20 m.
Bij bestaande scholen kan hetzelfde worden bereikt met matglas of het afplakken van de ramen.

Overigens interessant om te vermelden, ofschoon er geen directe maatregel uit voortvloeit, is de verstoorde waarneming rond ramen waaraan sommige mensen met autisme lijden. Het komt geregeld voor dat men een ander wel door een raam ziet, maar zich niet kan voorstellen zelf door glas te worden waargenomen. In zulke gevallen spelen problemen met inkijk uiteraard geen rol.

 

error: