Binnengeluiden

Aanbeveling 72
Behalve zoning en eigen terugtrekplekken, reductie van het aantal kinderen per klas

Hoofdstuk (thema’s)
Bouwen en indelen (geluid / lawaai en akoestiek)

Wegens
zintuiglijke gevoeligheid, zwak voorstellingsvermogen, Centrale coherentie

Teneinde
het geluidsniveau te verlagen ten behoeve van een optimale leeromgeving.

Uitwerking
Zoals vrij uitvoerig besproken onder het thema lawaai en akoestiek vormt geluid een van de, zo niet de belangrijkste, zintuiglijke belasting die vooral op scholen zeer sterk aanwezig is. Dat geldt voor kinderen met een normaal gehoor en uiteraard extra sterk bij overgevoeligheid en een speciale belangstelling voor bepaalde geluiden, die respectievelijk bij ongeveer 49 en 37% van onderzochte kinderen voorkwamen. (Zie het Chinese onderzoek in het thema geluid.)
Een relatief groot aantal aanbevelingen heeft op de bestrijding daarvan betrekking, waaronder drie in dit hoofdstuk bouwen en indelen: naast deze over binnengeluiden ook nagalm dempen in de klas en trappenlawaai.

De twee belangrijkste bronnen van binnengeluid zijn ventilatie en andere klimaatsystemen (die zo stil mogelijk moeten zijn) en vooral het geluid dat door leerlingen en leerkrachten wordt geproduceerd.
Tegen deze laatste, tevens de belangrijkste geluidsbron noemen we in dit hoofdstuk drie remedies.

De eerste twee zijn maatregelen die ook andere doelen dienen. De ene is zoning; zie voor de hele school aanbeveling 26 en voor het klaslokaal nummer 30. De andere aanbevelingen vallen onder het thema time-out ruimten; zie de aanbevelingen 54 (eigen plek) en 57 (sensorische suite).

De derde, niet elders behandelde maatregel is reductie van de klassengrootte die sowieso aan de behoeften van autistische kinderen tegemoet komt. In het brede Engelse onderzoek van Shield & Dockrell is een zeer sterk verband tussen klassengrootte en het geluidsniveau gevonden. Zo produceert een klas met 30 leerlingen twee keer zoveel lawaai als een met 18. Daaruit volgt een extra argument voor kleine klassen. (Overigens wordt bij 18 leerlingen bij gelijkblijvende omstandigheden nog steeds de geluidsnorm overschreden. Zie het artikel voor de details.)

 

*
Shield & Dockrell

Shield, Bridget & Julie E. Dockrell, External and Internal Noise Surveys of London Primary Schools, London South Bank University, Faculty of Engineering Science and Technology, 2003. PDF
error: