Binnenvallend zonlicht (grote raampartijen)

Binnenvallend zonlicht (grote raampartijen)

Aanbeveling 77
Ramen strategisch plaatsen tegen een langdurige, felle en/of laagstaande zon

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (licht en zicht)

Wegens
zintuiglijke overgevoeligheid voor licht

Teneinde
als onverdraaglijk ervaren blootstelling aan direct en indirect zonlicht te vermijden.

Uitwerking
Over de voor- en nadelen van dag- en zonlicht voor leerlingen met autisme lopen de meningen uiteen. Het gaat erom het dilemma op te lossen dat daglicht in het algemeen als zeer heilzaam wordt gezien, terwijl veel leerlingen op het spectrum bijzonder veel last hebben van direct en indirect (d.w.z. gereflecteerd) zonlicht. De meest vergaande oplossing is invallend zonlicht geheel te vermijden: aanbeveling 79. Doet men dit niet dan doet zich het gevaar voor dat er zoveel daglicht binnenkomt dat leerlingen met autisme zich al teveel gaan afschermen en zodoende onvoldoende daglicht krijgen: aanbeveling 80. Deze aanbeveling geeft enkele tips in gevallen waarin scholen aan inkomend zonlicht blootstaan.

Er kan glas worden toegepast met een beperkte zonlichtdoorlaatbaarheid. (Zie Van der Beek.)
Daarnaast kan in scholen waar grote raampartijen zijn, worden gedacht aan zonwering. Daarbij dient hinderlijk ritselen en/of flapperen ervan te worden vermeden.
Wanneer een school bloot staat aan direct zonlicht, dient speciaal rekening te worden gehouden met gereflecteerd licht en broeikaseffecten.
Grote raampartijen hoeven op zichzelf overigens niet altijd een probleem te zijn; bijvoorbeeld waar direct zonlicht door bomen wordt gefilterd.

*in het algemeen

Henry constateert dat er ook experts zijn die betwijfelen of dit wel voor mensen met autisme geldt.
McAllister & Maguire
McAllister, Keith and Barry Maguire, ‘Design considerations for the autism spectrum disorder-friendly Key Stage 1 classroom’, In: Support for Learning 27(2012)3, 103-112. PDF abstract
Van der Beek
Beek, Nico van der, ‘Huisvestingskaders Autisme’, NVA, juni 2009. PDF

 

 

 

error: