Deel de school overzichtelijk in

Aanbeveling 26
Zorg voor een optimale fysieke en visuele structuur. Creëer voor jongere kinderen zo mogelijk een gemeenschappelijke binnenplaats die vanuit alle gangen en klaslokalen zichtbaar is als referentiepunt, en/of een ‘inpandig dorpsplein’ dat als centrale ruimte kan dienen

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (zoning)

Wegens
Centrale coherentie, Schakelvaardgheid, Sociale en communicatieve beperkingen, Zintuiglijke gevoeligheid

Teneinde
de oriëntatie te bevorderen, waardoor het gemakkelijker wordt de stress van het schoolleven te beperken of te weerstaan en zich te concentreren.

Uitwerking
De meeste van de artikelen die we ‘de kernliteratuur’ over architectuur en autisme hebben genoemd, gaan over scholen of het onderwijs in, of direct aansluitend op een behandelinstelling. Al deze auteurs bepleiten een goede fysieke en een maximale visuele structuur.
De belangrijkse reden om dit na te streven is de bevordering van de oriëntatie, die o.m. wordt ondermijnd door problemen met coherentie en Schakelvaardigheid.
Onder de meest krachtige maatregelen om de gevolgen van dat laatste tegen te gaan en (dus) de oriëntatie te bevorderen zijn die die zijn afgeleid van het concept zoning. Zoning-principes kunnen worden toegepast op de specifieke ordening van ruimtes van alle of bijna alle schoolgebouwen.

Speciaal voor jongere kinderen voor wie onderwijs en behandeling worden gecombineerd, bestaat er een inspirerend voorbeeld dat overzicht, veiligheid en intimiteit bereikt met behulp van een omsloten binnenplaats en een centrale binnenruimte. Zie Beaver en Whitehurst in ‘de kernliteratuur’.

error: