Entree veilig en sociaal

Aanbeveling 9
Een effectief te monitoren uitgang die van buitenaf, als ingang, een uitnodigende uitstraling heeft

Onderwerp (thema)
speelterrein rondom school (afgrenzing)

Wegens
ToM, schakelvaardigheid, beperkingen in de sociale interactie en de communicatie

Teneinde
met diverse maatregelen, waaronder bouwkundige, een balans te vinden tussen veiligheid en openheid naar de omringende gemeenschap.

Uitwerking
Aan de vormgeving van de entree van een school worden tegenstrijdige eisen gesteld; we hebben hier dan ook met een vaker voorkomend dilemma van doen. Enerzijds dient de veiligheid te zijn gewaarborgd, anderzijds dient er in zekere mate een open verbinding te zijn met de samenleving rondom de school.

Het veiligheidsstreven heeft twee aspecten. Het ene is voorkomen dat er mensen binnenkomen die de veiligheid van de leerlingen kunnen bedreigen. Dit aspect laten we hier terzijde omdat elke school, ongeacht de aanwezigheid van autistische leerlingen, hiertoe voorzorgsmaatregelen moet treffen.
Voorkomen dat autistische leerlingen weglopen is het andere aspect. Zoals aangegeven in het thema afgrenzing komt dit schrikbarend vaak voor. De mogelijke gevolgen worden zeer dramatisch geïllustreerd door het weglopen van de 14-jarige Avonte Oquendo uit zijn school in New York in 2013 en zijn verdrinkingsdood. Daar bleek de aanwezigheid van een portier onvoldoende te zijn. Inmiddels zijn alle New Yorkse scholen wegens de Avonte-wet verplicht een alarmsysteem bij de uitgang te hebben. Soortgelijke tragedies hebben geleid tot initiatieven voor wegloopprotocollen en de invoering en verbetering van diverse elektronische hulpmiddelen daarbij.

De architectonische voorwaarden om het weglopen te voorkomen betreffen een portiersloge die een goed overzicht biedt, veilige deursystemen en zichtlijnen die in het algemeen vooral de veiligheid bevorderen.

Wat de openheid naar de gemeenschap betreft, daaraan wordt door wat wij de kernauteurs hebben genoemd vooral veel aandacht besteed door Khare & Mullick. Zij benadrukken onder meer gemeenschappelijke activiteiten van school en de gemeenschap. Wat de vormgeving betreft dient de toegang van de school daarom een verwelkomende uitstraling te hebben die geen afbreuk hoeft te doen aan de veiligheidsaspecten.

*
Avonte Oquendo

Zie de blog bij deze site.
wegloopprotocollen
Bv deze.
elektronische hulpmiddelen
Zie bv. (copy-paste) https://ifineedhelp.org/
onder meer
Een ander element is de integratie van autistische leerlingen in het reguliere onderwijs die het handhaven van de veiligheid er niet eenvoudiger op maakt omdat in speciale onderwijs scholen gemakkelijker veiligheidsmaatregelen te treffen zijn dan in het reguliere.

 

error: