Inrichting schoolklas

Aanbeveling 99
Zorg in de klas voor een zeer overzichtelijke visuele structuur, gemakkelijk vervangbare (niet ‘hufter-proof’) meubels en maak de inrichting ‘pijn vrij’.

Hoofdstuk (thema)
Inrichting (schoollokalen)

Wegens
Centrale coherentie, Schakelvaardigheid, zintuiglijke gevoeligheid (lichamelijke onhandigheid en pijn), executieve functies

Teneinde
de concentratie van de leerlingen en de kwaliteit van de leeromgeving te garanderen of te bevorderen.  

Uitwerking
Een schoolklas is als een hoge drukpan: de eisen aan de autistische leerling zijn hoog. In de klas komen bijna alle problemen die op deze website worden besproken samen. Dit maakt de inrichting van de klas een erg belangrijk onderwerp. (Zie het thema ‘klaslokaal’.)

De visuele structuur en dus de indeling van de klas, dient zo overzichtelijk en helder mogelijk te zijn.
Het gaat daarbij om tamelijk voor de hand liggende dingen: houd het functioneel, breng tot uitdrukking wat waartoe dient en welke activiteiten waar in de klas plaatsvinden. Hanteer geen bonte kleuren, houd het in alle opzichten rustig en sober. (Zie bv. deze anekdote.)

The autism Toolbox (gereedschapskist) raadt aan om de indeling van de klas zo duidelijk mogelijk te maken met behulp van het meubilair en zijn opstelling. Verbindt aan elke plek vaste en heldere regels, net zoals voor het gebruik van de computer.

Vooral in scholen voor Speciaal Onderwijs (en behandelinstellingen) waar veel autistische leerlingen bijeen zijn wordt vaak ingespeeld op de lichamelijke onhandigheid van leerlingen door te kiezen voor een ‘hufter-proof’ inrichting. Een architect die hiertegen stelling neemt is Christopher Beaver (zie  hier). Een dergelijke inrichting geeft scholen en instellingen het aanzien van een jeugdgevangenis en is bovendien duur. Zijn alternatief zijn goedkopere materialen die gemakkelijk schoongemaakt, gerepareerd en vooral ook vervangen kunnen worden. Men denke hierbij aan stoelen, tafels, kasten en ander meubilair.

Naast het meer sympathieke en esthetische karakter van een dergelijke inrichting moet zeker ook worden gedacht aan uitsteeksels en andere onderdelen waaraan men zich kan bezeren. Ruw afgewerkte muren hebben hetzelfde gevaar. Zowel een afwijkende pijngrens (laag: meer pijn; hoog: gemakkelijk verwaarloosd) als vestibulaire problemen (vaker vallen) zijn daarbij in het geding. (Zie ook ‘Tast en pijn op school’.)

error: