Klassenlawaai

Aanbeveling 108
Andere geluidsmaatregelen dan akoestiek en nagalm dempen

Hoofdstuk (thema)
Inrichting (lawaai en akoestiek)

Wegens
zintuiglijke gevoeligheid: geluid

Teneinde
geluidsoverlast te verminderen of te vermijden.

Uitwerking
Wegens de grote gevoeligheid van veel autistische leerlingen voor lawaai en de hoge lawaainiveaus op de meeste scholen, zijn maatregelen voor de bestrijding daarvan van grote betekenis. Van alle lawaaibronnen in de klas zijn die van de andere leerlingen het belangrijkst. Daarbij staat het dempen van akoestiek en nagalm voorop bij de lawaaibestrijding. Deze feiten en de achtergronden ervan worden behandeld onder het thema lawaai en akoestiek en wat de inrichting van de schoolklas betreft onder de aanbeveling akoestiek en nagalm op school.

Met behulp van de klasseninrichting zijn er nog andere maatregelen tegen klassenlawaai te nemen dan het aanpakken van de akoestiek en de nagalm.
Algemene maatregelen zijn het beperken van de klassengrootte en liggen in de opstelling van groepen leerlingen. Wanneer groepen te dicht bij elkaar werken ontstaat er gemakkelijk escalatie van het geluid omdat leerlingen wederzijds het lawaai van andere groepen moeten overstemmen. Bij tijdelijk groepsgewijs werken valt daarom aan te bevelen voor sommige om plekken te zoeken buiten het klaslokaal.
Verder kunnen leerlingen met de meeste geluidsproblemen in voorkomende situaties het beste zo dicht mogelijk bij de leerkracht worden geplaatst.

Meer specifieke maatregelen zijn onder meer:

  • deurveren of deurrubbers tegen dichtslaande deuren
  • plastic nopjes en dergelijke in de sponning van kastdeuren
  • vilt onder tafel- en stoelpoten
  • ladengeleiders
  • vermijden van metalen meubelen.

 

*

groepsgewijs / zo dicht mogelijk

Oberdörster & Tiesler, noemen de geluidstechnische aspecten hiervan. Zie hier.

 

 

error: