Kleurtoepassingen voor zeer kleurgevoelige leerlingen

Kleurtoepassingen voor zeer kleurgevoelige leerlingen

Aanbeveling 117
Zorg voor een zeer afgewogen kleurschema met minimale contrasten en zonder luide of reflecterende kleuren

Hoofdstuk (thema)
Inrichting (kleur)

Wegens
sterke zintuiglijke gevoeligheid (voor kleur), Centrale coherentie en Schakelvaardigheid

Teneinde
overstimulering en verwarring te vermijden en de concentratie te bevorderen.

Uitwerking
In het thema ‘kleur’ wordt besproken dat de overgevoeligheid voor kleuren over het algemeen toeneemt met de ernst van het autisme. Deze aanbeveling is gericht op scholen of schoolklassen voor leerlingen aan de ‘zware’ kant van het spectrum, die gebaat zijn bij verdergaande kleurmaatregelen.
In aanbeveling 116 wordt de toepassing van zachte, gedekte en/of pastelkleuren aanbevolen en worden ‘luide’ en sterk reflecterende kleuren afgeraden. Groen en blauw worden aanbevolen, rood en geel afgeraden.

Er worden twee soorten verdergaande maatregelen voorgesteld. Ten eerste wat men ‘meer van hetzelfde’ kan noemen en ten tweede maatregelen, gericht op leerlingen voor wie de collectieve (voor een hele klas of school geldende) maatregelen averechts werken.

Meer van hetzelfde is de toepassing van nog zachtere, nog meer gedekte kleuren en het extreem reduceren van contrasten en reflectie. Beperking tot gebruik van louter matte verf ligt voor de hand. Contrastreductie is te bereiken door het aantal toegepaste kleuren sterk te beperken, bij voorkeur tot wit, zacht groen en zacht blauw of slechts twee (en in extreme gevallen één) van deze kleuren.
Deur- en raamlijsten dienen dezelfde kleur te hebben als de muren en de deuren. De kleur van meubels en andere inventaris dient minimaal van de omgevings- en vloerkleuren af te wijken.
De aanbeveling, elders gedaan, om kasten zoveel mogelijk gesloten te houden en rommel te vermijden, heeft als bijkomend voordeel dat spullen met mogelijk hinderlijke kleuren aan het oog worden onttrokken.

Aan het eind van het thema ‘kleur’ wordt opgemerkt dat sommige cognitieve problemen, zoals inflexibiliteit en gefragmenteerde waarneming worden verergerd in een omgeving met veel aan elkaar grenzende verschillende kleuren. Een bijkomend voordeel van de genoemde vereenvoudiging van het kleurbeeld is dat zulke problemen eveneens worden verminderd.

Naarmate het kleurbeeld in en om de klas aldus eenvormiger wordt, wordt het probleem van individuele leerlingen die deze kleuren anders beleven des te klemmender. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand een alles overheersende weerzin heeft tegen een bepaalde kleur waarvoor wegens het voorgaande juist is gekozen. (Hetzelfde kan gelden voor contrasten of de helderheid/reflectie.) Wanneer het gaat om tijdelijke aversies die niet erg vaak optreden, kan een time-out ruimte met een aangepaste kleurstelling uitkomst bieden. Gaat het om een permanente weerzin dan zijn er individuele oplossingen voorhanden zoals gekleurde brillen (die buiten het bestek vallen van deze website; informatie over dergelijke voorzieningen is gemakkelijk te vinden).

error: