Nagalm dempen in de klas

Aanbeveling 76
– muren en plafonds afwerken met geluidsabsorberend materiaal
– toepassing van de laatste vindingen en materialen tegen nagalm

Hoofdstuk (thema)
bouwen en indelen (lawaai / akoestiek)

 Wegens
zintuiglijke gevoeligheid: geluid

Teneinde
geluidsoverlast te verminderen of te vermijden.

Uitwerking
In het thema ‘geluid’ komt naar voren dat lawaai een van de – zo niet de – belangrijkste zintuiglijke belasting is voor mensen met autisme. In het thema ‘lawaai en akoestiek’ wordt uitvoerig ingegaan op het lawaai waaraan kinderen en leerkrachten dagelijks bloot staan. Daarin komt tevens aan de orde dat geluidsoverlast op scholen in alle moderne landen aan de orde van de dag is.
Met andere woorden: maatregelen die geluidsoverlast op scholen beperken zijn essentieel voor het welbevinden van autistische leerlingen op school.

Nagalm is een centraal probleem in schoolklassen. Ongeacht de bron van het geluid (van buiten, door apparatuur, zoals de ventilatie en vooral het geluid van leerlingen en leerkrachten zelf), is het vooral de akoestiek van de ruimte die de hinderlijkheid ervan bepaalt.
Het verminderen van de nagalm van een schoolklas is een technische aangelegenheid die niet afdoende in een aanbeveling als deze kan worden behandeld.
Het principe is om vloeren, plafonds en muren geluidsabsorberend te maken. Op dat vlak worden voortdurend nieuwe technieken en materialen ontwikkeld.

Eén van de vele voorbeelden is te vinden in Oberdörster&Tiesler. Zij brachten geluidsabsorberende platen aan op het plafond en de wanden en bereikten daarmee onder meer een spectaculaire toename van de hoeveelheid ‘rustige lestijd’. De werk-gerelateerde stress van leerkrachten daalde navenant.

*
Oberdörster&Tiesler

Zie voor de details p 10 van: Oberdörster Markus en Gerhart Tiesler, Akoestiek in Moderne Onderwijsgebouwen. Over pedagogische trends, ruimte akoestiek, gezondheid leraren en gedrag leerlingen, Bremen, Universiteit van Bremen, Instituut voor interdisciplinair onderwijsonderzoek, 2006. PDF
error: