Observatie van de speelplaats van achter glas

Observatie van de speelplaats van achter glas

Aanbeveling 15
Creëer voor jongere kinderen een binnenterrein / speelplaats die vanachter glas kan worden geobserveerd

Hoofdstuk (thema)
Speelterrein / rondom school (zichtlijnen / inrichting)

Wegens
beperkingen in de interactie en de communicatie, egodimensie en de  tastzin (pijn)

Teneinde
het  gedrag te observeren, pesten en sociale uitsluiting tegen te gaan en pijn en verwondingen tijdig te signaleren.

Uitwerking
Sunfield school is een behandelinstelling voor jonge autistische kinderen in het Britse graafschap Worcestershire die en schoolvoorbeeld is van autismevriendelijk ontwerpen. Teresa Whitehurst (een van de ‘kernauteurs) heeft dit gebouw uitvoerig beschreven naar aanleiding van een evaluatie.
We citeren de relevante passage:
“Het buitenterrein dat veilig en zichtbaar was vanuit het hoofdgebouw, gaf de kinderen de gelegenheid om vrijuit te spelen en in wezen ‘ongesuperviseerd’. Het personeel kon minimaal toezicht houden en de kinderen visueel monitoren door de ruime ramen. Dit had een betekenisvolle uitwerking op zowel de kinderen als het personeel zelf.
Een bepaald kind raakte ontdaan in zijn vorige verblijf als het niet buiten kon fietsen (waarbij toezicht nodig was) of als het personeel het van al te dichtbij volgde. Dit probleem was opgelost dankzij het ontwerp van het nieuwe verblijf.”

De architect van Sunfield, Simon Humphreys (eveneens een ‘kernauteur’) gaf in een artikel aan wat hem hierbij voor ogen had gestaan:
“Observatie. We moeten in staat zijn om gemakkelijk de bewegingen van kinderen met autisme te volgen, terwille van hun veiligheid en welbevinden, maar het is belangrijk dat deze persoon niet het gevoel heeft voortdurend te worden bekeken. Zich vrij voelen is belangrijk voor kinderen met autisme. Als we in- en externe ruimten kunnen bieden vrij van rommel, dan helpt dat het observeren. Als er bekende veilige grenzen zijn die niet gezien kunnen worden maar wel geweten worden, dan stelt het de kinderen in staat om uit het zicht te geraken.”

 

*

Sunfield

Zie deze website.
beschreven
Whitehurst, Teresa Evaluation of Features specific to an ASD designed Living Accommodation, Stourbridge West Midlands, Sunfield, 2007.
artikel
Humphreys, S ‘Autism & Architecture’. In: Link. Autism-Europe, 55(June)2011, p 9-13, 2011 (org. 2008) PDF.
error: