Overgang klas – speelplaats

Aanbeveling 7
Zorg voor een directe toegang van de klas naar een veilig eigen speelterrein en van daar naar een algemener speelterrein ook voor andere klassen

Hoofdstuk (thema)
Rondom school (afgrenzing)

Wegens Centrale coherentie, Schakelvaardigheid, beperkingen in de sociale interactie en de communicatie

Teneinde
te voorkomen dat leerlingen verdwalen of verward raken en om mogelijkheden te verschaffen voor veilige en beperkte interactie.

Uitwerking
Vooral leerlingen met meer ernstige handicaps waarbij we denken aan het Speciaal Onderwijs en ‘autisme-klassen’ in het bijzonder, hebben een veilige sociale omgeving nodig die een beperkt en beheersbaar appel doet op hun sociale en communicatie vaardigheden. Daarbij komt de noodzaak om hun fysieke omgeving zo overzichtelijk mogelijk te houden.

Wat de grenzen tussen de klas en het speelterrein betreft – tevens het binnen- en buitenterrein – worden hier twee maatregelen aanbevolen die in elkaars verlengde liggen. De eerste is om aan een ‘autisme-klas’ een eigen speelterrein te koppelen. Zodoende kunnen leerlingen niet verdwalen of anderszins ontregeld raken op weg naar de speelplaats, noch hoeven leerlingen medeleerlingen te ontmoeten die ze niet kennen. Voorts is er in zo’n beperkte ruimte beter toezicht mogelijk (zie aanbeveling 16 daarover). 

McAllister & Maguire doen deze aanbevelingen op grond van eigen onderzoek voor het speciaal onderwijs aan kinderen van 5 tot 8 jaar. Ze voegen daaraan nog toe dat zo’n speelplaats ook kan dienen als een mogelijke beloning. Bovendien, stellen zij, kan zo’n speelterrein als buitenklas worden gebruikt om kinderen over de natuur, het weer en de seizoenen te onderwijzen. Zitplaatsen buiten (en een baldakijn) kunnen dienen als buffer tussen de klas en de buitenwereld. Ook kan een plekje buiten dienen als ontsnappings– en/of luwteplek.

De meeste genoemde overwegingen gelden ook voor de volgende stap wanneer kinderen in staat zijn deze te zetten. Namelijk die naar een aangrenzend groter speelterrein dat ook toegankelijk is voor andere kinderen van de school. Zo komen ze – indien gewenst – in contact met de grotere schoolgemeenschap en worden hun mogelijkheden voor interactie uitgebreid. Zijn ze daar niet aan toe dan kunnen ze op de eigen klassenspeelplaats blijven.

error: