Pijnlijk meubilair en toestellen vermijden

Pijnlijk meubilair en toestellen vermijden

Aanbeveling 119
Meubels, kasten, speel- en gymtoestellen en dergelijke zonder (scherpe) uitsteeksels of hoeken en niet van metaal. Veel ruimte rondom. Geen ruwe aanraakbare muuroppervlakken

Hoofdstuk (thema’s)
Inrichting (tastzin en pijn / op school)

Wegens
proprioceptieve en vestibulaire problemen, verstoorde tastzin, Centrale coherentie (ruimtelijk inzicht)

Teneinde
pijnlijke botsingen met meubels, speel- en gymtoestellen e.d. te vermijden en de veiligheid te bevorderen.

Uitwerking
De achtergrond van deze aanbeveling wordt niet voor niets in twee thema’s gegeven. Het ene is algemeen en komt er ten eerste op neer dat een verstoorde pijnbeleving vraagt om een aanpassing van de omgeving. (Zie deze aanbeveling in de thuiscontext.) Ten tweede wordt aandacht gevraagd voor het feit dat andere autistische eigenaardigheden (motorische onhandigheid, ruimtelijke oriëntatie) het risico op pijnlijke botsingen met de fysieke omgeving verhoogt, hetgeen dit probleem urgenter maakt.

Het andere thema is toegespitst op de schoolsituatie en behandelt mede de sociale aspecten van het pijnprobleem waarin de inrichting van de school slechts een beperkte rol speelt; daarvoor wordt kennisname van de Schotse ‘Autisme Gereedschapskist‘ aangeraden. Met dit alles wordt het des te urgenter scholen zo in te richten dat het risico op pijnlijke incidenten wordt verminderd.

Tafels, stoelen, kasten, kapstokken, speel- en gymtoestellen en dergelijke kunnen beter geen (scherpe) uitsteeksels of hoeken hebben. Ook ruw gestuukte muren vormen een gevaar als men er tegenaan valt. Dit zijn extra argumenten voor royale ruimtenormen: loopruimten in de klassen, gangen en trappen moeten zo ruim zijn dat autistische leerlingen zich niet gemakkelijk kunnen bezeren.

Ook bij de inrichting van het schoolplein en het gymnastieklokaal dient men nog meer dan gebruikelijk op letselrisico’s bedacht te zijn. Behalve het toezicht dat in aanbeveling 37 wordt genoemd en de extra veiligheidseisen rond speeltoestellen die in aanbeveling 11 worden genoemd, moet zeker ook worden overwogen om autistische leerlingen met pijnproblemen vrij te stellen van riskante gymnastiekoefeningen.

 

 

error: