’Sensorische suite’ of andere veilige plek op school

’Sensorische suite’ of andere veilige plek op school

Aanbeveling 57
Voor een school die min of meer geïntegreerd is met behandeling: creëer aansluitend op het klaslokaal of elders in het gebouw: een ‘sensorische suite’;
Voor (min of meer) reguliere scholen: wijs een veilige plek (bv een lokaal) aan waar leerlingen buiten lesuren kunnen verblijven

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (time-out ruimten)

Wegens
zintuiglijke gevoeligheid, regulatiemoeilijkheden: drift, emoties, gedrag

Teneinde
zintuiglijke en sociale over (en onder-)prikkeling te voorkomen of te verminderen; pesten te voorkomen.

Uitwerking
Bij de beschrijving van het thema ‘time-out ruimten’ werd een heel scala geschetst van plekken waar mensen met autisme zich kunnen terugtrekken. Daar kwamen o.m. auteurs van wat wij de ‘kernliteratuur’ hebben genoemd aan het woord die veelal hun eigen variant daarvan beschreven met een eigen naam.
Whitehurst geeft een korte beschrijving van wat zij ‘de sensorische suite’ noemt. Zij spreekt van een flexibele, geheel witte ruimte die met behulp van geluidsapparatuur tot een stimulerende of een kalmerende omgeving kan worden gemaakt. In ‘Sunfield school’ heeft elk van de twee vleugels er één, een stimulerende en een rustgevende.

We wijzen erop dat gewoonlijk, om begrijpelijke redenen, de noodzaak tot prikkelreductie op de voorgrond staat. Dat neemt niet weg dat te hoge drempels voor prikkels even vaak voorkomen (zie hier) en ook de nodige aandacht vereisen. Deze wordt in een van de twee sensorische suites dus geboden.
Een sensorische suite is niet in elke school haalbaar, maar naarmate de integratie van onderwijs en behandeling toeneemt zal in het algemeen ook die haalbaarheid toenemen.

Het pesten van autistische leerlingen op school komt veel voor en is een belangrijk probleem met grote consequenties voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van leerlingen. (Zie hier.)
Autistische leerlingen lopen vooral risico op pesten buiten de lesuren. De aanbeveling is daarom hun in die perioden een gegarandeerde uitwijkplaats te bieden, een toevluchtsoord. Een daartoe bestemd lokaal kan ook in de lunchpauzes uitkomst bieden. Daarbij dient aan twee voorwaarden te worden voldaan: er dient continu volwassen toezicht te zijn, opdat de plaats werkelijk veilig is en de plaats dient gegarandeerd en duidelijk te zijn. Het mag met andere woorden niet vóórkomen dat leerlingen moeten zoeken omdat het veilige lokaal de ene keer hier is en de andere keer daar of dat het onverwacht door bv een leerkracht is opgeëist.

*
Whitehurst

prikkelreductie
Bij het ontwerpen van een gebouw heeft dat meer prioriteit; prikkels kunnen altijd nog worden toegevoegd, het omgekeerde kan niet.
error: