Speeltoestellen (school)

Aanbeveling 11
Installeer speeltoestellen zoals schommels en trampolines op (speel)terreinen bij school

Hoofdstuk (thema)
Tuin / buitenterrein (functies)

Wegens
motorische onhandigheid, zintuiglijke beperkingen (proprioceptieve en vestibulaire problemen) en beperkingen in de sociale interactie

Teneinde
de motorische functies te trainen, met plezier te spelen en de proprioceptieve en vestibulaire functies te stimuleren.

Uitwerking
Schommelen, draaien (op een bureaustoel bijvoorbeeld), trampoline springen en andere ritmische bewegingen zijn activiteiten die zowel de proprioceptie (het registreren en interpreteren van de eigen spierspanning en andere lichamelijke interne belevingen) stimuleert als het vestibulaire systeem (evenwicht en de verdere oriëntatie van het lichaam in de ruimte). Al lijkt het misschien kinderachtig om voor schoolgaande jongeren een stevige schommel op het terrein te zetten, ze hebben er plezier in, het ontspant ze en vergroot hun lichamelijk zelfvertrouwen. Ook een trampoline kan zulke effecten hebben. Dit heeft te maken met het voelen van de sterke krachten van neerkomen en hoog ‘vliegen’. Door de sensatie van het trampolinespringen en het schommelen worden eventuele proprioceptieve en vestibulaire problemen overstemd.
Dergelijke activiteiten stimuleren de vaak achtergebleven motorische vaardigheden.
Hierbij dient te worden aangetekend dat kinderen met autisme vaak een afwijkende pijnbeleving hebben. Speciale speeltoestellen voor hen verminderen de risico’s van gebruikelijke speeltoestellen mits aan dit aspect aandacht wordt besteed. (Zie tast en pijn op school en aanbeveling 119.)

Een bijkomend voordeel is dat dit spel kinderen en jongeren met autisme, die vaak worden uitgesloten van spelletjes zoals voetbal, alternatieve spelmogelijkheden biedt. Een van de redenen voor de uitsluiting van veel teamsporten is dat ze moeite hebben met de communicatie die daarbij komt kijken. Een andere reden zijn achterblijvende motorische vaardigheden.
Speeltoestellen hebben zodoende een drievoudige functie: er is een alternatief voor spelletjes waarvan ze worden uitgesloten, motorische vaardigheden worden op een veilige wijze aangeleerd en er wordt tenminste een begin gemaakt met het overbruggen van de motorische achterstand met hun niet-autistische leeftijdsgenoten  .

error: