Stabiele en overzichtelijke klaslokalen

Stabiele en overzichtelijke klaslokalen

Aanbeveling 92
Zorg dat klaslokalen goed opgeruimd en overzichtelijk zijn, dat alles een vaste plaats heeft en er minimale visuele afleiding is

Hoofdstuk (thema)
Inrichting (klaslokaal)

Wegens
egozwakte, Centrale coherentie, Schakelvaardigheid, afhankelijk van de ernst van het autisme

Teneinde
de overzichtelijkheid en de voorspelbaarheid van de leeromgeving en de concentratie daarop te optimaliseren.

Uitwerking
Deze aanbeveling betreft uitdrukkelijk de inrichting van het klaslokaal; hoe de klas is gebouwd, is uiteraard ook in hoge mate bepalend voor het overzicht dat erin mogelijk is.
De overzichtelijkheid van de klas is zowel belangrijk gezien vanuit de leerkrachten als vanuit de leerlingen. (Voor het eerste hebben we het begrip ‘zichtlijnen’ gereserveerd.)

Voorspelbaarheid en overzichtelijkheid zijn wezenlijke behoeften van mensen met autisme. Beide zijn hier in het geding.
Het concrete advies is om tafels, stoelen, kasten en ander meubilair een vaste plaats te geven en er zorg voor te dragen dat deze plaatsen consequent worden gehandhaafd. Als daarin wijzigingen nodig zijn, raden wij aan de leerlingen daarin uitgebreid te kennen.

Het belang van zulke vaste plaatsen wordt goed geïllustreerd aan het verhaal van Boris, zoals beschreven in het thema ‘zichtlijnen‘. Daar wordt verteld dat een object op een onverwachte plaats een groot gevaar kan opleveren. Boris bezeerde zich aan een palet in de gang en dat had het begin kunnen zijn van een keten van gebeurtenissen die tot een ‘meltdown’ van Boris had kunnen leiden. Dat gebeurde niet omdat de zichtlijnen goed waren en deze door het personeel op alerte wijze werden benut. Dit risico zou niet zijn opgetreden als dit voorwerp op de plaats had gestaan waar het hoorde.

Dit incident betrof een chronische, intramuraal opgenomen patiënt. Voor mensen op het meer gunstige deel van het spectrum kan deze aanbeveling minder stringent worden toegepast.

Op basis van eigen onderzoek komen McAllister & Maguire tot een serie aanbevelingen voor autistische kinderen in het Speciaal Onderwijs van 5 tot 8 jaar. Een daarvan is om het blikveld van kinderen die het klaslokaal binnenkomen te beperken zo dat ze vanaf de ingang niet door een overliggend raam naar buiten kunnen kijken en ook anderszins hun blik wordt beperkt zodat deze op de activiteiten in de klas wordt geconcentreerd. Deze beperkingen werden bereikt met kastplanken en het mededelingen bord, maar daarvoor zullen in andere omstandigheden andere middelen beschikbaar zijn.

Ook voor deze maatregel geldt dat hij voor leerlingen met minder ernstige beperkingen minder stringent kan worden toegepast.

error: