Terugtrekplekken rondom school

Aanbeveling 17
Het (speel)terrein bij school dient zo mogelijk plekken te hebben waar leerlingen zich kunnen terugtrekken terwijl marginaal toezicht mogelijk blijft

Hoofdstuk (thema)
Tuin/buitenterrein (zichtlijnen / inrichting)

Wegens
Zintuiglijke gevoeligheid. Beperkingen in de sociale interactie en communicatie

Teneinde
zintuiglijke en sociale over (en onder-)prikkeling te voorkomen of te verminderen; pesten te voorkomen.

Uitwerking
Uit onderzoek en de ervaringsliteratuur is bekend dat veel jeugdigen met autisme zich bedreigd en verloren voelen op school, vooral buiten lestijden. In aanbeveling 54 wordt daarom nader ingegaan op de behoefte aan plekken waar leerlingen zij zich geheel of gedeeltelijk kunnen terugtrekken, aansluitend bij het thema time-out ruimten. De mogelijkheden die daar worden genoemd zijn binnen het schoolgebouw gesitueerd.
Het zou mooi zijn als daartoe ook op de het speelterrein of ander terrein rond school gelegenheid kon worden gecreëerd. Dat dit vaak niet mogelijk zal zijn, is zeker geen reden de aanbeveling niet te doen.

Bij scholen met een eigen park of die gevestigd zijn in een bosrijke omgeving zij de mogelijkheden daartoe uiteraard veel groter dan bij scholen in een stedelijke omgeving met onvoldoende of geen eigen terrein. In deze laatste gevallen dienen de mogelijkheden van geval tot geval te worden bekeken en kan dit onmogelijk blijken.
Als er daarentegen natuur voorhanden is, kan aan de redenen voor een terugtrekplek (genoemd werd al aanbeveling 54) die van het vaak heilzame contact met de natuur worden toegevoegd, zoals besproken in aanbeveling 14.
Hoe dergelijke plekken kunnen worden gecreëerd, hangt af van de specifieke situatie. Te denken valt aan objecten die de nodige geborgenheid kunnen bieden, aan hagen, struiken en andere beplanting en/of aan hoogteverschillen van het terrein.

Zoals steeds bestaat er ook hier een duidelijk spanningsveld tussen de vraag naar een terugtrekplek die naar toezicht. Veel hangt af van de lay-out van de buitenruimte, de ernst van het autisme en daarmee verbonden problemen en de leeftijd van de leerlingen; bij het Kannerhuis trekt men graag een streep bij 14 jaar. Boven die leeftijd mogen leerlingen best even ‘uit zicht’ zijn, als iemand die superviseert maar weet wie en waar en er een adequaat pestbeleid. Bij kinderen in de basisschool leeftijd moet er constant onopvallend toezicht zijn. Zijn zowel toezicht als een privéplek gewenst dan dient men ervan af te zien of met creatieve oplossingen te komen.

*

Kannerhuis

error: