Trappenlawaai

Aanbeveling 73
Reduceer de intensiteit van het trappenverkeer, gebruik robuuste constructies, reduceer nagalm

Hoofdstuk (thema’s)
Bouwen en indelen (geluid / lawaai en akoestiek)

Wegens
zintuiglijke overgevoeligheid

Teneinde
geluidsoverlast te verminderen of te vermijden.

Uitwerking
Zoals vrij uitvoerig besproken onder het thema lawaai en akoestiek, vormt geluid een van de, zo niet de belangrijkste, zintuiglijke belasting die vooral op scholen zeer sterk aanwezig is. Dat geldt voor kinderen met een normaal gehoor en uiteraard extra sterk bij overgevoeligheid en een speciale belangstelling voor bepaalde geluiden, die respectievelijk bij ongeveer 49 en 37% van onderzochte kinderen voorkwamen. (Zie het Chinese onderzoek in het thema geluid.)
Een relatief groot aantal aanbevelingen heeft op de bestrijding daarvan betrekking, waaronder drie in dit hoofdstuk bouwen en indelen: naast deze over trappenlawaai ook binnengeluiden en nagalm dempen in de klas.

Trappen kunnen een ontregelende bron van lawaai zijn. Losse constructies, holle treden, hout en metaal kunnen allemaal geluidsoverlast veroorzaken. Zulk lawaai wordt nog versterkt als het trappenhuis een ‘akoestisch droge ruimte’ ofwel een ‘noise-space’ is.

Wij onderscheiden drie remedies tegen trappenlawaai.
De eerste is om de intensiteit van het trappenverkeer te beperken. Als een gelijkvloerse school niet tot de mogelijkheden behoort, dienen de trappen in ieder geval breed te zijn. Effectiever nog is om tussen verdiepingen meer dan een trap aan te leggen; een trap voor opgaand en een andere voor neergaand verkeer verdient om meerdere redenen aanbeveling. (Zie het thema ‘trappen en gangen’ en aanbeveling 61 ook voor dat laatste.)

De tweede remedie is te zorgen voor veel massa, stabiele aanhechting en een aanhechtingsobject dat zelf stevig is en eveneens veel massa heeft. Een zware betonnen trap, stabiel bevestigd aan bijvoorbeeld een buitenmuur is het meest stil. Indien een van deze mogelijkheden niet voorhanden is (eigen massa, aanhechting of een stabiel aanhechtingsobject) dient meer aandacht te worden besteed aan beide andere punten.

Ten derde dient de nagalm in het trappenhuis zeer beperkt te zijn. Dat betekent dat de plafonds en wanden van het trappenhuis geluidsabsorberend moeten zijn.

error: