Verkoeling bij nieuwbouw

Aanbeveling 84
Maatregelen tegen zonnewarmte

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (temperatuur)

Wegens
zintuiglijke gevoeligheid (warmte), stereotype patronen: rigiditeit

Teneinde
door een bijdrage te leveren aan het thermisch comfort de leersituatie te verbeteren.

Uitwerking
Het thema temperatuur geeft een schatting van de temperatuur in Nederlandse scholen die in ca. 40% van de gevallen gedurende langere tijd te laag, maar vaker te hoog is. Dat stemt globaal overeen met de mededeling van 40% van de leerkrachten die het geregeld te warm vindt op school. Voor leerlingen met autisme is dat een extra groot probleem omdat velen niet in staat zijn hun lichaamstemperatuur aan te passen aan de omgevingstemperatuur. Dat brengt onwelbevinden met zich mee, al zijn vooral leerlingen met een ondergevoeligheid daarvoor zich daarvan niet bewust.

Het is daarom zaak om ter wille van deze leerlingen extra maatregelen te treffen teneinde de omgevingstemperatuur binnen de nauwe grenzen te houden die tot thermisch comfort leiden. Dat betekent onder meer dat bij nieuwbouw van een school zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat zonnewarmte op het dak de temperatuur in school teveel opdrijft.

Een architect die veel voor het Kannerhuis heeft gedaan doet daartoe de volgende drie suggesties: “Warmte die het gebouw binnen komt, kun je vroegtijdig weghalen door massa (beton, sedumdak), dakhelling en tweede daklijn (luchtlaag).”

De maatregelen tegen zonnewarmte hoeven zich niet tot het dak te beperken. Ook dubbele beglazing houdt veel zonnewarmte buiten.

 

*

Kannerhuis

sedumdak
Sedums zijn vetplanten die vocht opnemen in hun bladeren. Voor meer, zie hier. Zie voor toepassingen van het bredere idee van ‘groene daken’ aanbeveling 85.
dubbele beglazing
Dubbele beglazing draagt uiteraard ook bij aan energiebesparing en voorkomt condensatie.
error: