Verlichting rondom school

Aanbeveling 153
Goed, maar zacht uitlichten, slagschaduwen vermijden

Hoofdstuk (thema)
Installaties en apparaten (verlichting)

Wegens
een verstoord waarnemingsvermogen en een Zwakke Centrale coherentie

Teneinde
ten eerste tegemoet te komen aan zintuiglijke overgevoeligheden voor licht- (en geluids-)effecten, ten tweede te voorkomen dat de vertrouwde werkelijkheid van het daglicht ’s avonds vreemd en angstwekkend overkomt, ten derde met het oog op de veiligheid.

Uitwerking
Rondom school dienen maatregelen te worden genomen ten aanzien van de verlichting. Vooral in de winter, wanneer het laat licht wordt en vroeg donker, is het raadzaam het gehele terrein goed uit te lichten wegens een verstoord waarnemingsvermogen. Zo durfde Walter (26) ‘s avonds niet alleen buiten te lopen omdat hij de schaduwen die door de buitenverlichting ontstonden niet kon duiden: Is die donkere vlek een schaduw of een gat in de grond? Het behoort ook tot een goed functionerend coherentievermogen om constantheid waar, of  liever ‘aan’ te nemen als deze in feite onzichtbaar is. (Zoals wanneer men ’s nachts op een donkere, grotendeels onzichtbare weg rijdt en aanneemt dat die weg er wel degelijk is.) Deze sprong in het duister durven veel mensen met autisme niet maken.

Dit punt sluit ook direct aan op het thema zichtlijnen die nodig zijn om kwetsbare jeugdigen te observeren en toezicht op hen te houden. Daarvoor is ook licht nodig.

error: