Warmte filterend glas

Aanbeveling 86
Pas warmte-filterend glas toe tegen het broeikaseffect

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (temperatuur)

Wegens
zintuiglijke gevoeligheid (warmte), stereotype patronen: rigiditeit

Teneinde
door een bijdrage te leveren aan het thermisch comfort de leersituatie te verbeteren.

Uitwerking
Het thema temperatuur geeft een schatting van de temperatuur in Nederlandse scholen die in ca. 40% van de gevallen gedurende langere tijd te laag, maar vaker te hoog is. Voor leerlingen met autisme is dat een extra groot probleem omdat velen niet in staat zijn hun lichaamstemperatuur aan te passen aan de omgevingstemperatuur. Het is daarom zaak om ter wille van deze leerlingen extra maatregelen te treffen teneinde de omgevingstemperatuur binnen de nauwe grenzen te houden die tot thermisch comfort leiden. Dat betekent onder meer dat bij nieuwbouw van een school zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat zonnewarmte die via ramen, bovenlichten en andere gevelopeningen kan binnenkomen de temperatuur in school teveel opdrijft en zodoende een broeikaseffect veroorzaakt. Hiertoe bestaat een groot aantal technische mogelijkheden, waaronder warmtefilterend glas, warmtewerend folie en afscherming van buitenaf.

Hierbij dienen nog twee punten te worden genoemd. Ten eerste is naast het voorkomen van een te hoge temperatuur ook energiebesparing een overweging. In koude maanden is binnenkomende zonnewarmte welkom omdat kan worden bespaard op de energie (en de kosten) die gemoeid zijn de verwarming. Al-Mohaisen & Khattab noemen ‘high-performance’ ramen die beide doen: zonnewarmte buiten houden in de warme maanden en binnenlaten in de koude.
Het andere punt is de samenhang met maatregelen tegen zonlicht. Wanneer zonlichttoetreding geheel wordt vermeden (aanbeveling 79), zijn maatregelen tegen binnenkomende zonnewarmte niet nodig. Als een school daarentegen ramen of andere gevelopeningen heeft die aan direct zonlicht bloot staan (aanbeveling 77), dan dienen licht- en temperatuurmaatregelen te worden gecombineerd.

*
Al-Mohaisen & Khattab

Al-Mohaisen, Abdullah, and Omar Khattab, ‘Green Classroom: Daylighting conscious Design for Kuwait Autism Center’, In: GBER 5(2006)3, 11-19. PDF
error: