Afleiding en inkijk vermijden

Aanbeveling 10
Voorkom ‘inkijk’ en/of afleiding door buitenramen

Hoofdstuk (thema)
Tuin / buitenterrein (afgrenzing)

Wegens
stereotype belangstelling, zwak voorstellingsvermogen, communicatieve en sociale beperkingen

Teneinde
vertrouwde, veilige plekken te creëren.

Uitwerking
Hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt het idee dat anderen door de buitenramen naar binnen kunnen kijken bij mensen met autisme meer onveiligheid en verontrusting dan bij anderen. We kunnen niet precies aanwijzen met welke autistische eigenaardigheden en beperkingen dit samenhangt. Bezwaren ertegen worden in interviews bij twee studies onder kleine groepen zelfstandig wonende mensen vaak en spontaan genoemd.
Bijvoorbeeld door Veeken & Rengs:
“Iets dat tijdens de interviews vaak naar voren kwam is het wonen in een ‘Center Parcs setting’, waarin respondenten een vrijstaande woning zouden hebben, waar inkijk niet mogelijk is.”
En:
“Wat betreft de woning zelf werd nog een aantal keer genoemd dat het belangrijk is dat er geen inkijk is. De huizen moeten zo geplaatst worden dat dit niet mogelijk is.”

Inkijkmogelijkheden worden vooral ’s avonds vaak als zeer onveilig beleefd. Zo zegt Kannerhuis cliënte Adèle (20) bijvoorbeeld: “Geen raam in de keuken waar je staat af te wassen midden in het zicht van de woonwijk. Mijn buurman hoeft niet te zien hoe ik de afwas doe, of als ik ‘s avonds nog wat drinken wil pakken, hoeft niemand mij in weinig kleren te zien.”
Om inkijk te voorkomen, kunnen buitenramen van alle ruimten hoog worden aangelegd, ruimtes waar men vaak staat, zoals keukens kunnen een onderkozijn op 1,80 hebben en andere ruimten op 1,15 a 1,20 m.

Bij bestaande gebouwen en in het geval de functies flexibel moeten zijn, kan hetzelfde worden bereikt met matglas of het afplakken van ramen.

Overigens interessant om te vermelden, ofschoon er geen directe maatregel uit voortvloeit, is de verstoorde waarneming rond ramen waaraan sommige mensen met autisme lijden. Het komt geregeld voor dat men een ander wel door een raam ziet, maar zich niet kan voorstellen zelf door glas te worden waargenomen. In zulke gevallen spelen problemen met inkijk uiteraard geen rol.

 

autistische eigenaardigheden

De hier genoemde zijn daarom nog speculatiever dan doorgaans voor de gegeven kenmerken geldt.
Interviews
Zie Adelaar, Tess, Huis Voor Kees. De wooneisen en –wensen van 55 plussers met een vorm van autisme en een normale of hoge begaafdheid met betrekking tot het interieur, de woning en de omgeving van de woning. Adviesrapport. Amersfoort, Hogeschool Utrecht, 2008. (Scriptie) En ook: Veeken, Liza van der & Fleur van Rengs, Woonwensen van mensen met een autismespectrumstoornis, Arnhem/Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN, scriptie), 2012 PDF
Kannerhuis
error: