Badkamer en wc scheiden

Aanbeveling 34
Scheidt de badkamer en de wc met een muur

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (zoning)

Wegens
zintuiglijke gevoeligheid (geluid, geur), executieve functies (oriëntatie)

Teneinde
zintuiglijke overbelasting te voorkomen en de oriëntatie te bevorderen.

Uitwerking
Aangenomen dat iemand die (semi-)zelfstandig woont huisgenoten heeft en/of bezoek ontvangt, verdient het aanbeveling de badkamer (douche, bad) met behulp van een muur van de wc te scheiden.
Een belangrijk argument daarvoor ligt in het principe van zoning, namelijk het bevorderen van de oriëntatie: liefst een functie per ruimte.

Zintuiglijke argumenten gelden hier eveneens. Donna Williams beschrijft ‘Jake’ die aan ernstig autisme lijdt en overgevoelig is voor het doortrekken van het toilet. Dit en ook de kletterende echo’s van spetterend water in een holle doucheruimte onderstreept deze aanbeveling. Zelfstandig wonenden zullen zelden of nooit de extreme zintuiglijke problemen hebben van ‘Jake’. Elders werd benadrukt dat de belangrijkste criteria om zelfstandig te kunnen wonen liggen in de executieve functies, zodat het autisme en daarmee de zintuiglijke problemen nog steeds groot kunnen zijn.
Dat laatste kan ook gelden voor geur waarvoor velen met autisme ook overgevoelig zijn.

*
Williams

Williams, Donna, Autism – An Inside-Out Approach, London and Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, 1996.
error: