Een tuin of prettig buitenterrein

Aanbeveling 14
Zorg zo mogelijk voor een tuin of een prettig buitenterrein

Hoofdstuk (thema)
Tuin / buitenterrein (functie)

Wegens de meeste autismekenmerken

Teneinde
bewoners enerzijds te laten profiteren van de heilzame werking van groen en anderzijds te beschermen tegen nadelige invloeden van de buitenwereld.

Uitwerking
De meeste behandel- en verblijfshuizen hebben een tuin en alle scholen hebben minstens een speelterrein. Deze bieden mogelijkheden om op een andere manier met elkaar te interacteren en te bewegen dan binnen en vaak ook om van de natuur te genieten.
Daarnaast heeft een buitenterrein ook ‘defensieve’ functies, vooral als buffer tussen privé en openbaar. Het kan een zekere bescherming bieden tegen een opdringerige buitenwereld, zowel in sociale (vreemden) als in fysieke zin (denk vooral aan lawaai).
Wie zelfstandig woont heeft dergelijke behoeften vaak ook, zodat, als dit maar enigszins mogelijk is, een tuin(tje) of ander prettig buitenterrein aanbeveling verdient.

De positieve functies van een buitenterrein manifesteren zich bij uitstek bij tuinen, bloemperken of bloembakken en groentetuinen of –tuintjes. Ahrentzen & Steele zeggen hierover dat ze de sociale interactie met buren kunnen bevorderen.
‘Genezende tuinen’ (healing gardens) gaan nog een stap verder wegens het – het woord zegt het al – heilzame effect van de natuur en de interactie ermee, iets waarvoor vooral mensen met autisme extra gevoelig schijnen.
Mitrione & Larson bespreken de algemene gezondheidseffecten van groenten- en plantentuinen en geven (behalve meer literatuur) ook tips voor de aanleg.

De ‘defensieve functies’ van buitenterreinen verschillen onderling al naar gelang de woonsituatie. In een landelijke omgeving of in een groene buitenwijk is het opnieuw vooral de tuin die de genoemde bufferfunctie vervult, als de maatregelen zoals beschreven in aanbeveling 7 worden toegepast. Mitrione & Larsen noemen behalve lawaai ook het tegenhouden van rook en kunstlicht.

In een stedelijke omgeving gaat het vaak om gaanderijen van flatgebouwen of gemeenschappelijke portieken. De wijze waarop deze ruimten zijn ingericht bepaalt mede de mate van gewenst en ongewenst contact met buren en buurtbewoners. Omdat veel autistische bewoners zich beklagen over ongewenst contact met buren is het zaak hieraan bij de keuze van een woning aandacht te besteden.

 

Ahrentzen & Steele

Ahrentzen, S. & Steele, K. (2010). Advancing Full Spectrum Housing: Designing for Adults with Autism Spectrum Disorders. Tempe, AZ: Arizona Board of Regents. (Section ‘Social interaction & privacy’) Zie hier voor PDF.
Mitrione & Larsen
Zie Mitrione, Steve and Jean Larson, ‘Healing by Design: Healing Gardens and Therapeutic Landscapes’, In: Implications. A Newsletter by InformeDesign, 2 (2002) 10, 1-4. Zie hier voor PDF.
bewoners zich beklagen
Zeven van de tien 50-plussers met autisme zeiden het contact met buren om sociale redenen niet te waarderen. Zie Adelaar, Tess, Huis Voor Kees. De wooneisen en –wensen van 55 plussers met een vorm van autisme en een normale of hoge begaafdheid met betrekking tot het interieur, de woning en de omgeving van de woning. Adviesrapport. Amersfoort, Hogeschool Utrecht, 2008. (Scriptie)
error: