Contactgeluid bij oudbouw

Aanbeveling 70
Maatregelen rond vloeren en muren

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (geluid)

Wegens
zintuiglijke problemen (geluid), zwak voorstellingsvermogen, verstoord waarnemingsvermogen

Teneinde
geluidsoverlast en daarmee samenhangende problemen te verminderen.

Uitwerking
Er zijn veel overeenkomsten tussen deze en de aanbeveling over contactgeluid bij nieuwbouw. Daar is meer te vinden over contactgeluid; tevens wordt daar een casus genoemd die de relevantie van dit onderwerp illustreert.
Gaat het om een zeer ingrijpende verbouwing dan wordt de nieuwbouwsituatie benaderd, maar daar gaan we niet van uit.

Verbouwingen zijn de competentie van de architect die de plaatselijke situatie in aanmerking neemt en op de hoogte is van de laatste technieken en materialen. Daarom zijn we bescheiden met het doen van aanbevelingen, die eerder als suggesties moeten worden opgevat.
De suggesties zijn om het contactgeluid via (gemeenschappelijke / aansluitende) muren te verminderen door:
– voorzetwanden plaatsen met steenwol ertussen
– muurankers waar nodig/mogelijk door andere constructies vervangen
– de massa van de vloer verzwaren.

error: