Daglichttoetreding

Aanbeveling 79
Maximaliseer de voordelen van daglicht onder vermijding van autistische complicaties

Onderwerp (thema)
Bouwen en indelen (licht en zicht)

Wegens
zintuiglijke overgevoeligheid voor licht, stereotype (obsessieve) patronen

Teneinde
zoveel mogelijk van de voordelen van daglicht te kunnen profiteren.

Uitwerking
Aanbeveling 77 gaat over het weren van direct zonlicht dat door ramen en andere gevelopeningen naar binnen kan komen. Deze aanbeveling gaat over het maximaliseren van daglichttoetreding waarbij het binnentreden van zonlicht geheel wordt vermeden. Deze aanbeveling is alleen van toepassing wanneer er speciaal voor mensen met autisme wordt gebouwd en men volledig rekening wil houden met de belangrijkste bezwaren tegen daglicht. Een en ander is ontleend aan discussie daarover rond het bouwen van scholen voor autistische leerlingen. (Zie daarvoor aanbeveling 79 voor scholen.)
Die bezwaren zijn dat invallend zonlicht verstorend kan zijn en visuele vervormingen kan veroorzaken, dat een sterk zon-schaduw contrast ontregelend kan werken en dat het uitzicht naar buiten zeer afleidend kan zijn wanneer men obsessief reageert op wat er buiten te zien is.

De aanbeveling is ten eerste om ramen, daklichten, lichtbeukvensters en andere gevelopeningen zo te plaatsen dat de zon niet direct naar binnen kan schijnen. Bijvoorbeeld uitsluitend op het noorden, gefilterd door matglas of anderszins.
Ten tweede om ramen en andere gevelopeningen zo te plaatsen dat er (zeker vanuit een zittende positie) geen zicht is op uitzicht dat mogelijk afleidend kan zijn. (Zie ook aanbeveling 10.)

error: