Daglichtvermijding vermijden

Aanbeveling 80
Maatregelen ter bevordering van daglichttoetreding mogen er niet toe leiden dat daglicht wordt vermeden en zodoende averechts uitwerken.

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (licht en zicht)

Wegens
zintuiglijke overgevoeligheid voor licht

Teneinde
het algemene welbevinden te bevorderen en mogelijk slaapproblemen te verminderen.

Uitwerking
Zoals in het thema ‘licht en zicht’ uiteengezet, moet er een balans worden gevonden tussen voldoende daglichttoetreding en de neiging van veel mensen met autisme om licht te mijden. Dit vermijden kan diverse nadelige gevolgen hebben; wij voegen daaraan de hypothese toe dat slaapproblemen daar deel van zijn.
Het daglicht dient daarom niet te direct of overdadig te zijn.
Er zijn veel mogelijkheden om dit te bereiken, zoals met behulp van vitrage en andere inrichtingsmiddelen. Bij de bouw of verbouw van een woning, waarom het hier gaat, valt te denken aan:

  • gezandstraald glas (zie Humphreys)
  • lichtbeuk beglazing (Beaver 2004 en eveneens Humphreys)
  • aflopende plafonds voor optimale reflectie.

Het schoolvoorbeeld van een lichtbeuk zijn de ramen bovenin het middenschip (de hoofdbeuk) van een basiliek, namelijk dat deel dat uitsteekt boven lagere naastliggende delen (de zijbeuken). Dit licht komt hoog en schuin binnen en is daarom getemperd. Humphreys laat o.a. daarvan foto’s zien. Beaver (2004) past hetzelfde principe herhaaldelijk toe en illustreert dit met tekeningen.

Slaapproblemen
Over het vermijden van daglicht als mogelijke medeoorzaak van slaapproblemen is in het thema van deze aanbeveling (‘licht en zicht’) een hypothese geformuleerd. Als dit idee juist is, dragen hier voorgestelde maatregelen bij aan beter slapen.
Een extra maatregel is in dit verband de toepassing van glas dat selectief dat deel van het lichtspectrum (het kortgolvige blauwgroene deel) doorlaat dat de aanmaak van melatonine afremt. Deze maatregel draagt immers bij aan een ongestoorde melatonine-productie en –afgifte.

*Humphreys

Humphreys, Simon, ‘Architecture: Taking autism into account or not?’

 

 

error: