De badkamer en wc

Aanbeveling 47
Enkele tips rond de badkamer en de wc

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (badkamers en toiletten)

Wegens
Centrale coherentie en motorische onhandigheid

Teneinde
ondanks handicaps zonder vermijdbare complicaties van de badkamer en wc gebruik te kunnen maken.

Uitwerking
Zoals vaker opgemerkt betekent zelfstandig wonen dat men voldoende zelfredzaam moet zijn en dat er dus niet al te grote executieve problemen zullen zijn. Voor de badgelegenheid houdt dit in dat men in staat is verantwoord en veilig met de badkamer en de wc om te gaan, d.w.z. een en ander hygiënisch te gebruiken en geen wateroverlast of verbranding te veroorzaken.

De tips op dit punt beogen daarom enkele mogelijke complicaties bij het gebruik van de badkamer en wc te voorkomen of te verminderen:
Plaats de klerenkast dicht bij de ingang van de badkamer. Dit om ze na het baden bij de hand te hebben en ter voorkomen dat ze door de woning verspreid raken.

Zorg voor voldoende haakjes voor handdoeken, kleren, etc.

Breng antisliptegels aan omdat het niet vanzelf spreekt dat een natte vloer glad kan zijn.

Betegeling van de badkamer- en toiletwanden en vloer is niet wenselijk wegens de akoestiek en het contactgeluid. En ook wegens overmatige (zon-)lichtreflectie in het geval het om glanzende tegels gaat.
Indien om een of andere reden toch voor tegels wordt gekozen, dan kunnen deze beter mat zijn en zo gevoegd dat zich geen vuil in de voegen kan ophopen. Ook kan het aantal tegels in de wanden worden beperkt tot 1.50 m vanaf de vloer en kan daarboven vochtwerende verf worden aangebracht. (Zie van Beek)
Er zijn voldoende alternatieven voor ceramische tegels op de markt. Voor de vloer kan men onder meer denken aan gegoten beton dat zowel van een kleur kan worden voorzien als ruw kan worden opgebracht. Er zijn ook een aantal niet gladde kunststoffen badkamer gietvloeren op de markt.

*
van Beek

Beek, Nico van der, ‘Huisvestingskaders Autisme’, NVA, juni 2009. PDF
error: