Een dichte of een open keuken?

Aanbeveling 50

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (keukens)

Wegens
zintuiglijke problemen, Centrale coherentie

Teneinde
een verstandige afweging tussen een open en een gesloten keuken te maken.

Uitwerking
Zoals in thema ‘keukens’ uiteengezet, gaat het om een buitengewoon uitdagende ruimte die zeer hoge eisen stelt aan een groot aantal zintuigen en tevens aan het cognitief en lichamelijk functioneren. Iemand met autisme die goed op deze uitdagingen reageert wordt rijkelijk beloond, wie daar niet in slaagt ondervindt daarvan veel nadelen in het dagelijks leven. Om deze redenen is het cruciaal dat in de keuken optimale voorwaarden worden gecreëerd. Daarom worden hier veel aanbevelingen gedaan rond de bouw van keukens, de apparaten en installaties en de inrichting die hier aan de orde is.

In het algemeen kiest men de laatste decennia het liefst voor een open keuken, d.w.z. een waarin de eet- en/of woonkamer zijn samengevoegd met de keuken. Aangenomen dat een specifieke (toekomstige) bewoner deze algemene voorkeur deelt, is er geen reden om daarvan af te wijken, tenzij deze overgevoelig is voor keukenlawaai of -geuren en/of het moeilijk kan verdragen wanneer een ruimte verschillende functies heeft. (Zie zoning en het daarmee verbonden kenmerk Centrale coherentie.)

Gezien de veel voorkomendheid van minstens een van deze drie eigenaardigheden gaan we er vanuit dat dit een uitzondering zal zijn zodat vaak voor een gesloten keuken zal worden gekozen. (Of, in het geval het gebrek aan zoning het enige, lichte probleem is, met een tussenoplossing door de open keuken te verdelen met behulp van een groot meubelstuk zoals een kast.)

Zeker als de toekomstige autistische bewoner niet bekend is of indien een woning (bv. in een woonproject) na verloop tijd door andere autistische bewoners zal worden overgenomen, wordt een gesloten keuken aanbevolen.

algemene voorkeur

Als gevolg ongetwijfeld van de democratisering: geen personeel of huisvrouwen meer die op de achtergrond onzichtbaar werk verrichten. Audrey Brashich noemt ook dit in het artikel waarin ze tegen open keukens rebelleert: ‘I Hate the Open-Plan Kitchen—and Amazingly, I’m No Longer the Only One’, In: Realtor.com, June 3, 2015. Hier.
error: