Gangen en trappen royaal uitvoeren

Aanbeveling 61
Gangen en (eventuele) trappen voldoende breed opdat men elkaar gemakkelijk kan passeren zonder elkaar aan te raken

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (trappen en gangen)

Wegens
zintuiglijke gevoeligheid, beperkingen in de sociale interactie

Teneinde
overprikkeling en overbelastend contact met huisgenoten en bezoek te kunnen vermijden.

Uitwerking
In het thema bij deze aanbeveling wordt de diversiteit van de ervaring met trappen en gangen in deze passage verwoord: De meeste mensen kunnen trappen en gangen gedachteloos gebruiken, maar veel mensen met autisme kunnen dat niet. Zij merken de afmetingen, de materialen, de belichting en de geluiden veel sterker op en ervaren deze gemakkelijk als drukkend, pijnlijk of angstwekkend. Trappen en gangen zijn ook de plaatsen waar ze verdwalen, waar ze ongewild in – al dan niet lichamelijk – contact met anderen kunnen komen en waar een aantal van hun zintuigen – waaronder het evenwichtsorgaan – op de proef worden gesteld.
Hieruit volgt een veelheid van zaken waarmee men bij de bouw van trappen en gangen rekening kan of moet houden bij het bouwen of kiezen van een  onderkomen voor iemand op het spectrum.

Het algemene principe van royale afmetingen komt aan een aantal van de hier genoemde problemen tegemoet. Ruime trappen en gangen verminderen de negatieve ervaringen als drukkend, pijnlijk of angstwekkend tenminste gedeeltelijk.
Ongewild lichamelijk contact met bezoekers of huisgenoten kan dan gemakkelijker worden voorkomen.
Nissen en hoeken kunnen ook aan bron van spanning vormen als men zich daarin ingesloten voelt. In dat geval is de aanbeveling deze te vermijden of af te schermen.

error: