Kleurtoepassingen voor matig kleurgevoeligen thuis

Kleurtoepassingen voor matig kleurgevoeligen thuis

Aanbeveling 116
Zorg voor een evenwichtig kleurschema, vermijdt sterke contrasten en schreeuwende en sterk reflecterende kleuren

Hoofdstuk (thema)
Inrichting (kleur)

Wegens
matige zintuiglijke overgevoeligheid (voor kleur)

Teneinde
over-stimulering en stress te vermijden.

Uitwerking
In het thema ‘kleur’ wordt besproken dat de overgevoeligheid voor kleuren over het algemeen toeneemt met de ernst van het autisme. (Er zijn echter uitzonderingen op deze regel in beide richtingen: mensen met minder ernstig autisme kunnen soms grote problemen hebben met kleur en andersom.)

Zoals steeds bij zelfstandig alleen wonen, bestaan er ook hier maximale mogelijkheden aan te sluiten bij de voorkeuren van een individu; concessies aan huisgenoten zijn niet of nauwelijks nodig.
Desondanks zijn de aanbevelingen rond kleur gesplitst in minder (hier) en meer vergaand: aanbeveling 117. Tussenmaatregelen bestaan uiteraard ook.

Het verdient aanbeveling om de kleuren in huis in hun geheel te bezien: passen ze voldoende bij elkaar, zijn de contrasten niet te groot?
Voorts is het aan te raden om zachte, gedekte en/of pastelkleuren toe te passen en sterk reflecterende kleuren te vermijden.
Over het algemeen zijn kleuren aan de koele (laagfrequente) kant van het spectrum aan te raden, dat wil zeggen blauw, groen en ook wit. Kleuren met hogere frequenties, dat wil zeggen geel en rood, werken vaak over-stimulerend en kunnen zelfs stressverwekkend zijn.

Kleurgevoeligheid is een complexe kwestie waarop in het thema van deze aanbeveling (‘kleur’) verder wordt ingegaan.

error: