Koken op gas, elektrisch of ceramisch?

Koken op gas, elektrisch of ceramisch?

Aanbeveling 139
Afhankelijk van de persoon kiezen voor koken op gas, m.b.v. inductie (elektrisch) of ceramisch

Hoofdstuk (thema)
Installaties en apparaten (keukens)

Wegens 
begrip oorzaak en gevolg, Executieve problemen, Centrale coherentie, zintuiglijke gevoeligheid, motorische onhandigheid

Teneinde
de mogelijkheden voor zelfstandige maaltijdbereiding optimaal te maken.

Uitwerking
Zoals in thema ‘keukens’ uiteengezet, gaat het om een buitengewoon uitdagende ruimte die zeer hoge eisen stelt aan een groot aantal zintuigen en tevens aan het cognitief en lichamelijk functioneren. Wie goed op deze uitdagingen reageert wordt rijkelijk beloond, wie daar niet in slaagt ondervindt het daarvan veel nadelen in het dagelijks leven. Om deze redenen is het cruciaal dat in de keuken optimale voorwaarden worden gecreëerd. Daarom worden hier veel aanbevelingen gedaan rond de bouw en inrichting van keukens en ook over de apparaten en installaties waarover deze aanbeveling gaat.

De vuistregel is ‘koken op gas, tenzij…’. Als het mogelijk is heeft koken op gas dus de voorkeur. Een reden is dat het de meest voorkomende wijze van koken is en de meeste woningen daarop zijn ingesteld. Wie zelfstandig kan wonen zal bijna altijd voldoende begrip hebben van oorzaak en gevolg; mocht dit in een enkel geval te wensen overlaten, dan vormt dit een extra argument voor koken op gas wegens de aanschouwelijkheid van gas onder een pan. Bij elektrisch en ceramisch koken duurt het doorgaans langer voordat het effect van temperatuurregeling zichtbaar wordt.

De contra-indicaties voor koken op gas zullen bij mensen die zelfstandig wonen maar zeer zelden op gaan. Toch noemen we ze voor de zekerheid omdat ze met de veiligheid te maken hebben. Werken met open vuur kan alleen veilig als er voldoende begrip is voor de gevaren (vooral een kwestie van intelligentie), de concentratie voldoende is en de motorische onhandigheid (vallen en stoten) niet al te groot. Een ander gevaar is dat het gas open staat maar uit is. Dit gevaar kan worden ondervangen met een automatische koppeling tussen afzuiger en fornuis en/of een gaslekventiel.
Bij elektrisch (via inductie) koken bestaat er geen brandgevaar, maar overkoken en droogkoken zijn daarbij wel mogelijk. Daar staat tegenover dat men zich niet aan een inductieplaat kan branden, maar wel aan een ceramische plaat. Indien tegen gas besloten wordt, is hier dus een afweging nodig.

Per saldo wordt koken op gas dus aangeraden, maar zijn er onder zelfstandig wonenden in enkele gevallen zulke grote cognitieve of lichamelijke beperkingen dat dit te gevaarlijk is.

error: