Lawaai keukenapparatuur en –installaties

Lawaai keukenapparatuur en –installaties

Aanbeveling 138
Geluid producerende apparatuur in de keuken zoals de motor van de afzuiginstallatie elders plaatsen, kanalen isoleren.
Bij de aanschaf van systemen en machines nagaan welke merken speciaal ‘stil ‘zijn. Tevoren zo veel mogelijk door bewoner op geluidsoverlast laten testen.

Hoofdstuk (thema)
installaties en apparaten (keukens)

Wegens
zintuiglijke overgevoeligheid voor geluid

Teneinde
tegemoet te komen aan overgevoeligheid van het gehoor

Uitwerking
Zoals in thema ‘keukens’ uiteengezet, gaat het om een buitengewoon uitdagende ruimte die zeer hoge eisen stelt aan een groot aantal zintuigen en tevens aan het cognitief en lichamelijk functioneren. Iemand met autisme die goed op deze uitdagingen reageert wordt rijkelijk beloond, wie daar niet in slaagt ondervindt daarvan veel nadelen in het dagelijks leven. Om deze redenen is het cruciaal dat in de keuken optimale voorwaarden worden gecreëerd. Daarom worden hier veel aanbevelingen gedaan rond de bouw en de inrichting van keukens en over de apparaten en installaties die hier aan de orde zijn.

Ventilatie en verwarming
Het geluid van de afzuiger en eventuele overige ventilatie en/of verwarming (of systemen die twee of meer hiervan integreren; HVAC’s in het Engels) kan als zeer storend worden ervaren.
De motoren van afzuigers, ventilatoren en warmtebronnen kunnen het best buiten gehoorsafstand elders in huis worden geplaatst, bijvoorbeeld in een (geluid geïsoleerde) gangkast. Ook de kanalen dienen dan geluidsgeïsoleerd te zijn. Van al deze installaties zijn ‘stille’ systemen in de handel. (Ahrentzen & Steele noemen een aantal Amerikaanse merken die voor een deel ook in Nederland verkrijgbaar zijn.)

Kleine keukenapparaten
Bij allerlei ‘kleine’ keukenapparatuur, zoals mixers, koffiemolens, en blenders is het zaak dat, indien anderen dan de bewoner de keukeninrichting (mee)bepalen, de bewoner altijd het laatste woord heeft over de aanschaf ervan. Ook hiervan zijn meer en minder stille exemplaren in de handel.
Bij de aankoop dient het betreffende apparaat daadwerkelijk te worden getest. Met name hoge tonen kunnen een probleem zijn; deze kunnen voor een deel wel door mensen met autisme worden waargenomen, maar niet door anderen.
Indien het voorgaande onvoldoende is, kunnen apparaten die meer problemen geven dan wat ze opleveren aan gemak en comfort worden gemist.

Grote keukenapparaten
Afwasmachines, koelkasten en misschien ook diepvriezers, zullen velen als onmisbaar beschouwen. (Zie hiervoor eveneens Ahrentzen & Steele.)

 

*Ahrentzen & Steele

Op pagina 46 van Ahrentzen, S. & Steele, K. (2010). Advancing Full Spectrum Housing: Designing for Adults with Autism Spectrum Disorders. Tempe, AZ: Arizona Board of Regents. (download hier) wordt een groot aantal merken genoemd die ‘stille’ versies van apparaten en systemen uitbrengen.

 

error: