Overzicht in huis

Aanbeveling 36
Zorg voor goed overzicht voor de bewoners

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (zichtlijnen)

Wegens
oriëntatieproblemen

Teneinde
de rust te bieden van ruimtelijke helderheid.

Uitwerking
Bij de introductie van de context zelfstandig wonen werd benadrukt dat men zelfstandig kan wonen wanneer men voldoende zelfredzaam is, het hetgeen vooral afhankelijk is van de egofuncties, terwijl de problematiek op de autismedimensie nog best aanzienlijk kan zijn. Dat houdt o.m. in dat men moeite kan hebben met ruimtelijke oriëntatie. Daarom verdient het aanbeveling om in de woning te zorgen voor een heldere fysieke en visuele structuur.

Arentzen & Steele concretiseren het een en ander als volgt:
“De ruimtelijke indeling dient begrijpelijk te zijn door heldere visuele toegang te bieden in en tussen kamers. Gebruik halfhoge muren, vestibules and muuropeningen die de bewoner in staat stellen ruimten te bekijken voordat ze erin binnentreden. Men zal meer geneigd zijn om (…) kamers te gebruiken als ze die ruimte tevoren kunnen inschatten (…). Minimaliseer het onbekende.”

*
aanbeveling

Afhankelijk van het gebruik van de woning, d.w.z. of wordt gebouwd voor een persoon of een serie achtereenvolgende bewoners, kunnen in het eerste geval de oriëntatieproblemen tevoren worden bepaald.
Arentzen & Steele
Ahrentzen, S. & Steele, K. (2010). Advancing Full Spectrum Housing: Designing for Adults with Autism Spectrum Disorders. Tempe, AZ: Arizona Board of Regents. PDF
error: