Stabiele en overzichtelijke huiskamers

Stabiele en overzichtelijke huiskamers

Aanbeveling 92
Zorg dat de huiskamer goed opgeruimd en overzichtelijk is en dat alles een vaste plaats heeft

Hoofdstuk (thema)
Inrichting (huiskamers)

Wegens
egozwakte en Centrale coherentie

Teneinde
de overzichtelijkheid en de voorspelbaarheid van de thuisomgeving te optimaliseren.

Uitwerking
Voorspelbaarheid en overzichtelijkheid vereisen om te beginnen een helder grondplan (zie hoofdstuk ‘bouwen en indelen’) en kunnen vervolgens o.m. worden bevorderd door de inrichting.
Wie (semi-)zelfstandig kan wonen moet daartoe voldoende zelfredzaam zijn, hetgeen inhoudt dat er geen onoverkomelijke problemen zijn op de ego-dimensie, d.w.z. executieve problemen zoals met het geheugen of planning en evenmin met hun cognitieve stijlkenmerken. We mogen er echter niet vanuit gaan dat zulke problemen geheel afwezig zijn en vooral dat er geen enkel probleem is met het geheugen of met plannen. Deze aanbeveling is vooral gericht op het vermogen overzicht te bewaren en op Centrale coherentie. Daarnaast wordt ook aan mogelijke lichamelijke onhandigheid tegemoet gekomen.

Het concrete advies is om tafels, stoelen, kasten en ander meubilair een vaste plaats te geven en ervoor te zorgen dat deze plaatsen consequent worden gehandhaafd. Ook tijdelijke obstakels (fietsen, dozen, e.d.) en rommel in het algemeen dienen te worden vermeden.
Zorg verder dat er voldoende ruimte is tussen meubels, kasten e.d. en dat deze geen scherpe uitsteeksels of ander kenmerken bevatten waaraan men zich gemakkelijk kan bezeren.

Deze aanbevelingen vormen een deel van een geheel dat door de verdeling in thema’s niet uit het oog mag worden verloren. Denk aan de plaats en de afmetingen van de muren, ramen en deuren, het benodigde overzicht, zoning naast extra maatregelen in het geval men geregeld bezoek ontvangt. (Zie het thema van deze aanbeveling ‘huiskamers’.)
Aangezien de aanbevelingen in de context zelfstandig wonen gericht zijn op mensen die alleen wonen, noemen we hier geen maatregelen i.v.m. interactie met anderen. Indien men echter geregeld en/of langdurig bezoek ontvangt, zijn zulke maatregelen het overwegen waard. (Zie bv. de Context Kind thuis voor gezinnen.)

error: