Trappenlawaai

Aanbeveling 73
Liefst zware betonnen trap, tegen buitenmuur geplaatst; geen losse constructies, holle treden, hout of metaal

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (geluid)

Wegens
zintuiglijke overgevoeligheid (voor lawaai)

Teneinde
geluidsoverlast te verminderen of te vermijden.

Uitwerking
Trappen kunnen een ontregelende bron van lawaai zijn. Losse constructies, holle treden, hout en metaal kunnen allemaal geluidsoverlast veroorzaken. Zulk lawaai wordt nog versterkt als het trappenhuis veel akoestiek heeft en dus een zogenoemde ‘akoestisch droge ruimte’ is.

De remedie is om te zorgen voor veel massa, stabiele aanhechting en een aanhechtingsobject dat zelf stevig is en eveneens veel massa heeft. Een zware betonnen trap, stabiel bevestigd aan een buitenmuur is het meest stil. Indien een van deze mogelijkheden niet voorhanden is (eigen massa, aanhechting of een stabiel aanhechtingsobject) dient meer aandacht te worden besteed aan beide andere punten.

Zie voor algemene akoestiek-maatregelen in de sfeer van de inrichting aanbeveling 107.

error: