Uitlichting van trappen en gangen

Aanbeveling 158
Verlicht trappen en gangen in hun geheel betrekkelijk zacht en zo egaal mogelijk

Hoofdstuk (thema)
Installaties en apparaten (verlichting)

Wegens
sensorische (waarnemings-) problemen, sociale interactie en communicatie

Teneinde
diverse waarnemings- en sociale problemen te compenseren en de oriëntatie te bevorderen.

Uitwerking
In het thema trappen en gangen wordt de diversiteit van de ervaring daarmee als volgt verwoord: ‘De meeste mensen kunnen trappen en gangen gedachteloos gebruiken, maar die met autisme kunnen dat vaak niet. Zij merken de afmetingen, de materialen, de belichting en de geluiden veel sterker op en ervaren deze gemakkelijk als drukkend, pijnlijk of angstwekkend. Trappen en gangen zijn ook de plaatsen waar ze verdwalen, waar ze ongewild in – al dan niet lichamelijk – contact met anderen kunnen komen en waar een aantal van hun zintuigen – waaronder het evenwichtsorgaan – op de proef worden gesteld.
Hieruit volgt een veelheid van zaken waarmee men bij de bouw en de inrichting van het lichtplan van trappen en gangen rekening moet houden. (Aanbeveling 64 geeft een overzicht van de betreffende aanbevelingen.)

Wat betreft de verlichting van trappen en gangen wordt ten eerste aanbevolen deze in hun geheel egaal en betrekkelijk zacht te verlichten, bij voorkeur als aanvulling op daglicht. De nadruk op egale verlichting is omdat slagschaduwen verwarrend of beangstigend kunnen zijn wegens een verstoord waarnemingsvermogen. (Zie ook aanbeveling 154.)
Ten tweede wordt met een adequate belichting tegemoetgekomen aan veelvoorkomende visuele waarnemingsproblemen (zie het thema van deze aanbeveling).
Ten derde wordt door goede belichting de visuele structuur verbeterd en daarmee de oriëntatie.
Voor zover zelfstandig wonenden met anderen samen leven en/of er bezoekers in huis komen, worden, ten vierde in bepaalde gevallen non-verbale communicatieproblemen verminderd met mensen die men op gang en trap ontmoet. Zo maakt een goede belichting het gemakkelijker om de gezichtsuitdrukkingen van anderen te ‘lezen’.

error: