Contactgeluid nieuwbouw

Aanbeveling 69
Maatregelen rond vloeren en muren

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (geluid)

Wegens
zintuiglijke problemen (geluid), zwak voorstellingsvermogen, verstoord waarnemingsvermogen

Teneinde
geluidsoverlast en daarmee samenhangende problemen te verminderen.

Uitwerking
Onder contactgeluid verstaan we in dit verband dat geluiden uit andere woningen en gebouwen de woning binnenkomen via de gemeenschappelijke constructie, vooral muren, plafonds en vloeren. Geluid bestaat uit een golfbeweging en een frequentie die ons oor binnenkomt als de lucht in trilling is. Contactgeluid is van een bron (bv. muziek, machines, een slaande deur) die een constructie in trilling brengt, waardoor de constructie de lucht weer in trilling brengt. De constructie werkt als klankbord en verhoogt het geluidsniveau van de constructie aan de andere kant van de geluidsbron.
De overdracht van geluid is niet alleen afhankelijk van de scheidingsconstructie, maar ook van de opbouw van de constructie en de aansluitingen tussen de verschillende constructiedelen (kieren en naden). Bij een grotere massa van de constructie is er een grotere geluidsisolatie. Beton, steen en hout hebben een hoge massa die veel geluid tegen houden. Lichtere constructies kunnen gemakkelijker gaan resoneren in voor de mens hoorbare frequenties. (Ontleend aan Eerens & Baars)

Bij nieuwbouw maatregelen treffen tegen contactgeluid is de competentie van de architect. Wat deze besluit is mede afhankelijk van de lokale situatie, terwijl er elke dag meer technische middelen voor dit doel beschikbaar komen. Om die redenen zijn we bescheiden met het doen van aanbevelingen, die eerder als suggesties moeten worden opgevat.

Die suggesties zijn om het contactgeluid via (gemeenschappelijke / aansluitende) muren te verminderen door:
– een zwevende dekvloer te plaatsen
– op de funderingsmuur een viltband te plaatsen waarop de vloer rust
– ankerloze spouwmuren met geluidsisolerend opvulmateriaal
– muurankers zoveel mogelijk te vermijden; dit zijn geduchte geluidsbruggen.

Om aan te geven hoe belastend binnengeluiden kunnen zijn, citeren we Hedwich, een jonge autistische vrouw die muren en plafonds met haar buren deelt.
Zoals vaker, gaat in haar geval de geluidsoverlast samen met een extreem goed gehoor. Hedwich:
Ik hoor alles van de buren: gesprekken, toilet doortrekken, deuren open- en dichtdoen, binnenkomen, heen en weer lopen, telefoneren, of ze bezoek hebben, de wasmachine, de stofzuiger, de afzuigkap. Alles hoor ik en dat vind ik vreselijk.”

Zodra Hedwich zulke geluiden hoort, moet ze haar bezigheden van dat moment staken:
“Ik heb heel veel behoefte aan alleen-zijn, om rust te ervaren en om de gedachten in mijn hoofd te kunnen ordenen. En als ik de buren hoor, dan ben ik alleen nog maar daarmee bezig. Ik kan heel moeilijk switchen tussen mijn innerlijk en wat er om mij heen gebeurt. Het is ook erg vermoeiend. Ik kan me niet afsluiten voor het geluid van de buren. Ik ervaar het alsof ze bij mij in huis wonen. Ik ben me door al die geluiden constant bewust van wat ze doen, stofzuigen, telefoneren, soms versta ik woordelijk wat ze zeggen…”

Pas na drie jaar durfde ze de buren te vragen viltjes op hun deurposten te zetten, wat ze ook deden:
“…ik hoorde elke deur dichtgaan. Ook ’s nachts. Elke keer als zij een deur dichtdeden kreeg ik een dreun door mijn hart en mijn bloed. Ik voelde het in mijn hele lijf en het deed me fysiek pijn.”

Lichtere constructies

D.w.z. met een massa kleiner dan 100kg/m2
Eerens & Baas
Eerens, Mark en Rudi Baars, Passend Onderwijs.‘De fysieke omgeving van het kind’, Groningen, Hanzehogeschool, Bouwkunde, 2011. Hier zijn ook nadere technische details en bronnen daarvoor te vinden.
Hedwich
beschreven door Visser, Joke, ‘Overgevoelige zintuigen’, In: Engagement (2008)6 (december),44-4 6.I

 

error: