Visualisaties thuis

Aanbeveling 105
Gebruik visualisaties om orde te scheppen. Opgeborgen spullen moeten vindbaar zijn met behulp van foto’s, teksten, labels e.d.

Hoofdstuk (thema)
Inrichting (visualisaties)

Wegens
Centrale coherentie, Schakelen, Zwak voorstellingsvermogen, Zintuiglijke gevoeligheid, Executieve functies (geheugen)

Teneinde
Desoriëntatie en verwarring te vermijden.

Uitwerking
Elders is benadrukt dat rondslingerende voorwerpen verwarring of ontregeling kunnen veroorzaken en, indien niet gebruikt, daarom beter in kasten en dergelijke uit het zicht gehouden kunnen worden. (Zie aanbeveling 94.) Mensen met autisme hebben wegens geheugen-, andere executieve problemen soms grote moeite vaste plaatsen te onthouden en spullen te vinden.

Visualisaties in de vorm van foto’s, kleuren, teksten e.d. op deuren, laden, kratten e.d. kunnen bij dit type problemen helpen.

Ook de markering van zones kan onder visualisaties worden gerekend.

Zoals steeds bij aanbevelingen die betrekking hebben op enkelingen, is ook hier de ruimte zeer groot om een persoonlijke invulling aan visualisaties te geven, afhankelijk van zintuiglijke en andere voorkeuren. In een behandel- of verblijfsinstelling is men grotendeels gedwongen om voor de ‘grootste gemene deler’ te kiezen, ofwel voor de middelen die gemiddeld het best werken en ten nadele van hen die in dit opzicht het minst gemiddeld zijn. Mensen die alleen wonen zijn vrij om te kiezen het best past qua woorden, symbolen van allerlei aard, kleuren, gebruik van de tastzin of van welk ander zintuig dan ook.

error: