Warmtefilterend glas

Aanbeveling 86
Pas warmtefilterend glas toe tegen het broeikaseffect

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (temperatuur)

Wegens
zintuiglijke gevoeligheid (warmte), stereotype patronen: rigiditeit

Teneinde
door een bijdrage te leveren aan het thermisch comfort de leersituatie te verbeteren.

Uitwerking
In het thema temperatuur wordt duidelijk dat mensen met autisme problemen kunnen hebben met het (semi-)bewust reguleren van de eigen lichaamstemperatuur. Voor een kleine tot zeer kleine groep mensen op het spectrum is dit probleem zo groot dat er, om zelfstandig te kunnen wonen, speciale bouwkundige maatregelen nodig zijn. Bij nieuw- of verbouw van een woning voor deze mensen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen dat zonnewarmte die via ramen, bovenlichten en andere gevelopeningen kan binnenkomen de temperatuur teveel opdrijft en zodoende een broeikaseffect veroorzaakt. Hiertoe bestaat een groot aantal technische mogelijkheden, waaronder warmtefilterend glas, warmtewerend folie en afscherming van buitenaf.

Hierbij dienen nog twee punten te worden genoemd. Ten eerste is naast het voorkomen van een te hoge temperatuur ook energiebesparing een overweging. In koude maanden is binnenkomende zonnewarmte welkom omdat kan worden bespaard op de energie (en de kosten) die gemoeid zijn met de verwarming. Al-Mohaisen & Khattab noemen ‘high-performance’ ramen die beide doen: zonnewarmte buiten houden in de warme maanden en binnenlaten in de koude.
Het andere punt is de samenhang met maatregelen tegen zonlicht. Wanneer zonlichttoetreding geheel wordt vermeden (aanbeveling 79), zijn maatregelen tegen binnenkomende zonnewarmte niet nodig. Als een woning daarentegen ramen of andere gevelopeningen heeft die aan direct zonlicht bloot staan (aanbeveling 77), dan dienen licht- en temperatuurmaatregelen te worden gecombineerd.

*

kleine tot zeer kleine groep

De omvang van deze groep is ons niet bekend.
Al-Mohaisen & Khattab
Al-Mohaisen, Abdullah, and Omar Khattab, ‘Green Classroom: Daylighting conscious Design for Kuwait Autism Center’, In: GBER 5(2006)3, 11-19. PDF
error: