Zoning van de woning

Aanbeveling 30
Maak zones in huis met specifieke functies

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (zoning)

Wegens
zintuiglijke gevoeligheid, Centrale coherentie, executieve tekorten

Teneinde
ontregeling door zintuiglijke overprikkeling en gebrek aan overzicht te voorkomen of te beperken en de rust te bevorderen.

Uitwerking
Op het eerste gezicht lijkt zoning voor iemand die alleenstaand is en zelfstandig woont niet nodig; men kan in het eigen huis immers doen wat men wil op de plaats die men wenst. Overzicht bewaren is echter essentieel wegens executieve tekorten, onder meer ordening, planning en korte termijn geheugen – ook los van sociale beperkingen. Daarom is het aan te raden kamers en andere ruimten duidelijke functies toe te kennen en aan te geven ‘deze activiteit hoort hier’. De tv-ruimte is voor tv kijken en wellicht digitale spelletjes, de keuken is voor het bereiden van eten, in de knutselruimte wordt geknutseld, et cetera.

Het is aan te raden om die ruimten ook visueel en wellicht anderszins te markeren, zoals in kleur-, licht- en/of materiaalgebruik.

Wanneer men een beperkt aantal kamers heeft (bv één of twee), hebben zulke markeringen een ander aard: niet zozeer aparte kamers maar delen van de kamer die met een of meer kasten, verschillende soorten vloerbedekking en/of zithoogten een eigen karakter kunnen krijgen.

Het is ook belangrijk om hoge-energie zones (bv. tv-, oefen- en hobbyruimten) van lage-energie zones (lees- en/of relaxruimte), zo mogelijk met een bufferzone, zoals een gang van elkaar te scheiden of tenminste te onderscheiden. Zo wordt gelegenheid voor schakelen gecreëerd en krijgen ook de zintuigen de gelegenheid zich voor te bereiden op een ander prikkelniveau.

Zoning moet er toe leiden dat er voldoende overzicht en rust is en dat rommel en rommeligheid worden vermeden.

error: