Achtergrond bij ‘lawaai en akoestiek’

Achtergrond bij ‘lawaai en akoestiek’

Genoemd bij ‘lawaai en akoestiek

Duits onderzoek:
Oberdörster, Markus en Gerhart Tiesler, Akoestiek in Moderne Onderwijsgebouwen. Over pedagogische trends, ruimte akoestiek, gezondheid leraren en gedrag leerlingen, Bremen, Universiteit van Bremen, Instituut voor interdisciplinair onderwijsonderzoek, 2006. PDF

Engels onderzoek:
Shield, Bridget & Julie E. Dockrell, External and Internal Noise Surveys of London Primary Schools, London South Bank University, Faculty of Engineering Science and Technology, 2003. PDF

Gezondheidsraad, Binnenluchtkwaliteit in basisscholen. Den Haag, Gezondheidsraad, 2010. PDF

‘Decibel’ is hier de grofste maat voor uitsluitend de geluidsterkte, aangeduid als dB(A). 35 dB(A) is de norm voor ventilatiesystemen en tevens de geluidsnorm van de Wereld Gezondheid Organisatie voor al het binnengeluid in klassen die ook in de VS geldt. (Zie Gezondheidsraad, 2010)

Men bedenke dat decibellen niet lineair maar logaritmisch verlopen. Een verhoging met 10 dB wordt waargenomen als een verdubbeling van het lawaai.

Overigens moeten we helaas benadrukken dat geluid een zeer complexe materie is waaraan in dit verband onvoldoende recht kan worden gedaan. Zo zijn er aparte maten voor achtergrondgeluid, naast andere nuanceringen, terwijl we hier slechts over ruwe decibellen spreken. Ook beperken we ons hier tot gemiddelde geluidsniveaus terwijl deze in de praktijk wisselen in tijd en plaats. Al met al kunnen we dan ook slechts een beperkte indruk geven van de werkelijkheid van geluid en lawaai in diverse contexten.

 

 

error: