Anders leren

De schoolomgeving en lesmethoden dienen rekening te houden met alle kinderen, dus ook die met autisme. Het is zowel een ethische als een juridische plicht om kinderen met handicaps onderwijs te bieden en pedagogisch te benaderen op een wijze die bij hun eigenaardigheden aansluit.

Bijna alle kenmerken van het autisme maken dat deze kinderen anders leren. Denk enerzijds aan beperkingen in de verbeelding, moeilijk hoofd- van bijzaken kunnen onderscheiden (Centrale Coherentie) en diverse executieve problemen.
Daar staat tegenover dat een substantieel aantal jeugdigen met autisme uitzonderlijke talenten heeft, veelal op het gebied van wis- en natuurkunde, talen of muziek. Zulke talenten vormen de andere kant van de medaille van beperkingen, zoals bv. is betoogd door Baron-Cohen e.a.

‘Anders’ leren wordt vaak uitgelegd als ‘problematisch’ leren, zodat het lijkt of de leerling het probleem vormt. Maar, zoals zojuist gesteld, is het de opdracht van scholen te voorkomen dat er problemen ontstaan of om ze op te lossen. De opgave tot aanpassing ligt bij het onderwijs, volgens het principe dat tegenover belemmeringen van leerlingen voldoende maatregelen moeten staan om hen in hun eigen tempo op een bij hen passend kennis- en vaardigheidsniveau te brengen.

In het huidige onderwijsbeleid wordt gestreefd naar zoveel mogelijk integratie van kinderen met autisme in reguliere scholen. Tegelijk ligt daar veel nadruk op flexibiliteit en zelfstandigheid waar autistische kinderen nu juist vaak veel moeite mee hebben. Dit is een centraal spanningsveld in het onderwijs aan autistische leerlingen.

Een en ander heeft ook consequenties voor de inrichting van het klaslokaal.

Zie voor een persoonlijk verhaal over niet onderkende leerproblemen deze bijdrage van Rod Wintour.

*

Baron-Cohen, Simon, Emma Ashwin, Chris Ashwin, Teresa Tavassoli and Bhismadev Chakrabarti, ‘Talent in autism: hyper-systemizing, hyper-attention to detail and sensory hypersensitivity’, In: Philosophical Transactions of Royal Society. Biological Sciences (2009) (July), 364, 1377–1383. PDF

 

error: