Wat is fysieke structuur?

Fysieke structuur is de wijze waarop de ruimte is geordend. In huizen en gebouwen gaat het om de grootte en de rangschikking van alle ruimten, zoals kamers, hallen, gangen, trappen, vloeren, plafonds enzovoort. Deze rangschikking betreft ook de onmiddellijke omgeving zoals tuinen en speel- en binnenplaatsen.

Architecten maken plannen waarin de functionele relaties tussen verschillende ruimten worden vastgesteld die vervolgens in het daadwerkelijke ontwerp worden uitgewerkt. Op deze website worden maatregelen die met de fysieke structuur te maken hebben vooral gerangschikt onder ‘bouwen en indelen’.
Voor meer hierover zie hier

error: