Meer over fysieke structuur

De fysieke structuur van woningen en gebouwen is hier vooral van belang omdat mensen met autisme wegens allerlei beperkingen vaak grote problemen hebben met hun oriëntatie. Voor hen moet de fysieke omgeving duidelijk en helder zijn.

Zie daarom voor een algemeen begrip van het belang van de fysieke structuur oriëntatie waarin ook meer wordt gezegd over de achterliggende autistische beperkingen.

Voor deze website maken we dankbaar gebruik van zeven artikelen die we vooralsnog beschouwen als de kernliteratuur over bouwen voor mensen met autisme. Al deze auteurs benadrukken het belang van het bieden van een duidelijke fysieke structuur. Zie aldaar.

Vooral bij mensen met ernstiger vormen van autisme, die vaak in een instelling verblijven, is het advies om aan elke ruimte een of een zeer gering aantal specifieke functies te koppelen. Dit vergemakkelijkt het overzicht en het schakelen en biedt ook oriëntatie. Ook de looprichtingen dienen logisch en dus functioneel te zijn, want speelse omwegen kunnen stress-verwekkend zijn.

Er  zijn situaties waarin zoveel functionele differentiatie nodig is dat het niet verstandig is van de keuken en de eetkamer één ruimte te maken. Hetzelfde geldt – ook om andere redenen – voor de badkamer en het toilet.

Anderzijds is het om praktische en ‘logische’ redenen wel aan te raden om deze ruimten op elkaar te doen aansluiten.

Nauwe gangetjes, halletjes, zeker een trap wanneer er meerdere verdiepingen zijn, vergroten het risico op onbedoeld lichamelijk contact. Veel mensen met (ernstige vormen van) autisme hebben een buitengewone aversie tegen lichamelijk contact, iets dat bijdraagt aan hun vrij algemene behoefte aan meer persoonlijke ruimte om zich heen. Ruimere afmetingen zijn daarom zeer gewenst voor ruimten waar men met andere samenleeft of anderszins verkeert.

error: