Wat zijn geheugenproblemen?

Geheugenproblemen spelen in de praktijk van de behandeling een ondergeschikte rol en zijn daarom niet opgenomen in het schema van autistische kenmerken van het Dr. Leo Kannerhuis.

Het korte termijngeheugen is deel van de executieve functies. Problemen daarmee kunnen ertoe leiden dat men in gebouwen verdwaalt, men de eigen spullen niet, of slechts met de grootste moeite kan vinden, etc.
Ruimtes moeten daarom extra makkelijk herkenbaar zijn; visualisaties zijn vaak nodig, bv. in de vorm van route-aanduidingen en bordjes op deuren, kasten etc.

error: