Kernliteratuur en ontwerpdoelen

Onderstaand presenteren we zeven artikelen die we vooralsnog opvatten als de kernliteratuur over bouwen en inrichten voor mensen met autisme. We zeggen er meteen bij dat deze keuze altijd enigszins willekeurig is.

De belangrijkste uitgangspunten die door de grote meerderheid van de auteurs van deze artikelen worden gedeeld, kunnen worden samengevat met behulp van de 15 ontwerpparameters (van de 18) die door Khare & Mullick zijn geformuleerd en ook worden benadrukt door minstens vier van de andere zes auteurs. De namen van die overige auteurs zijn tussen haakjes toegevoegd. (Omdat we van Khare & Mullick uit gaan onderschrijven zij al deze uitgangspunten.)

 1. Bied fysieke structuur (Allen)
 2. Maximaliseer de visuele structuur (Allen)
 3. Bied visuele instructies (Mostafa, Scott, Whitehurst, Beaver, Ahrentzen & Steele)
 4. Maximaliseer toekomstige zelfstandigheid (Mostafa, Scott, Humphreys, Ahrentzen & Steele)
 5. Bied ruimhartige ruimtestandaarden (Mostafa, Whitehurst, Beaver, Humphreys, Ahrentzen & Steele)
 6. Bied terugtrekruimten (Allen)
 7. Maximaliseer de veiligheid (Mostafa, Scott, Beaver, Humphreys, Ahrentzen & Steele)
 8. Maximaliseer overzicht en inzicht (Allen)
 9. Maximaliseer de toegankelijkheid (Allen)
 10. Maak extra ruimten om leerlingen extra autisme-specifieke aandacht te geven (Mostafa, Scott, Whitehurst, Ahrentzen & Steele)
 11. Maximaliseer de duurzaamheid en het onderhoud (Scott, Whitehurst, Beaver, Ahrentzen & Steele)
 12. Minimaliseer zintuiglijke afleiding (Allen)
 13. Bied sensorische integratie (Allen)
 14. Bied flexibiliteit (Scott, Whitehurst, Beaver, Ahrentzen & Steele)
 15. Bied ‘monitoring’ voor beoordeling (assessment) en planning (Allen).

Aan deze principes is af te lezen dat bijna al deze artikelen over kinderen gaan, met een sterke nadruk op het onderwijs. Ahrentzen & Steeles’ artikel betreft (begeleid) zelfstandig wonen en is een uitzondering.

Wanneer auteurs een bepaald principe niet noemen betekent dat niet dat ze het niet huldigen; het betekent vaak dat ze dat wel doen maar er in dit artikel geen nadruk op leggen.

Het gaat om:
Mostafa, Magda, An Architecture for Autism: Concepts of design intervention for the autistic user’, In: Archnet-IJAR, International Journal of Architectural Research 2(2008) 1 (March) 189-211.

Scott, Iain, ‘Designing learning spaces for children on the autism spectrum’, In: GAP, Good Autism Practice, 10 (2009) 1, 36-51.

Whitehurst, T. ‘The impact of building design on children with autistic spectrum disorders’, Good Autism Practice, 7 (2006) 1, 31–38).

Beaver, Christopher,
Designing environments for children and adults with asd, lecture at Autism Safari 2006, 2nd world autism congress & exhibition, Autism Spectrum Disorders, Cape Town, 2006.
‘Breaking the Mould’, In: Communication 37(2003) 3(September) 40. (The National Autistic Society) Beide korte artikelen vullen elkaar aan en worden samen als één beschouwd.

Humphreys, Simon, ‘Architecture: Taking autism into account or not?’, 2008. 

Khare, Rachna & Abir Mullick, ‘Incorporating the behavioral dimension in designing Inclusive learning environment for autism’, In: Archnet-IJAR, International Journal of Architectural Research, 3(2009) 3 (Nov) 45-64. (Download het artikel hier. Ragna Khare werkte het een en ander nader uit in een boek.)

Ahrentzen, Sherry and Kim, Steele , Advancing Full Spectrum Housing: Designing for Adults with Autism Spectrum Disorders. Tempe, AZ: Arizona Board of Regents, 2010. (Hier te downloaden. Zij schreven in 2015 hierover ook een boek dat nog niet op deze website is verwerkt.)

*
Khare

Khare, Rachna, Designing Inclusive Educational Spaces for Autism, Institute for Human Centered Design, Boston, 2010.
boek
At Home with Autism. Designing Housing for the Spectrum. Zie hier.
Breaking the Mold
See the publication on this page.
Mostafa
Zie hier voor haar belangrijkste experiment en hier voor een video-interviewtje met haar (tweede geïnterviewde).
Beaver
Zie onder voor beide artikelen ‘Published articles’ op deze pagina.
Humphreys
Later onder een andere titel geherpubliceerd: Humphreys, S., ‘Autism & Architecture’. In: Link. Autism-Europe, 55(June)2011, p 9-13, 2011 (org 2008) PDF. Zie hier voor een video-interviewtje met hem.

 

error: